Allmänna säkerhetsläget

Den personliga säkerheten är acceptabel i hela Bosnien och Hercegovina. Försiktighet bör vidtas utanför de centrala delarna av de större städerna. Överfall och rån riktade mot utlänningar är sällsynta men är vanligare under sommarmånaderna. Det finns ett stort antal vapen i omlopp. Säkerhetssituationen är dock snarlik den i de flesta andra europeiska länder.

Spänningar mellan folkgrupperna sedan kriget i landet uttrycker sig framförallt idag bara vid speciella situationer där gamla minnen återuppväcks.

Terrorism

Liksom i övriga Europa finns det ett antal personer från Bosnien och Hercegovina som har rest till Syrien eller Irak. Myndigheterna i Bosnien och Hercegovina uppskattar att av de ca 200 personer som har rest har ett 50-tal återkommit. Det finns i nuläget inga kända terrorhot riktade mot Bosnien och Hercegovina, men myndigheterna utreder för närvarande några händelser under 2015 där man ser potentiella kopplingar till terrorism.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa.
Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Minrisk
Sedan kriget ligger många minor kvar i landet. Tätbefolkade områden anses idag vara säkra att besöka, men vissa områden på landsbygden bedöms fortfarande vara osäkra. Den stående rekommendationen är att i dessa områden inte gå utanför asfalterat eller stensatt område utan guide.

Regn under vårperioden kan skapa tillfälliga översvämningar. Floden Drina brukar svämma över under längre perioder av regn.

Mycket snö under vintertiden kan göra vägarna på landsbygden svårframkomliga.

Mindre jordskalv förekommer, men risken för en större jordbävning är mindre än i andra delar av Balkanregionen.

Visumregler

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste ha giltig resehandling för att resa in i Bosnien-Hercegovina.
Giltiga resehandlingar är pass och Nationellt ID-kort som visar ditt medborgarskap. Resehandlingen måste vara giltig minst 90 dagar efter planerad utresa ur Bosnien-Hercegovina.

Ambassaden kan inte påverka landets in- och utresebestämmelser. Om du nekas in- eller utresa i Bosnien och Hercegovina gäller lokala myndigheters beslut.

Resa med barn
Om du som ensam förälder reser med ett barn (under 14 år) och ni har olika efternamn måste du kunna uppvisa dokument (s.k. samtycke/barnets födelsebevis) där ert släktskap framgår.

Ett minderårigt barn (under 18 år) som reser på egen hand, ska ha med sig förälders/ vårdnadshavares tillstånd/samtycke till resan. Dokumentet ska innehålla information om vistelsen i BiH (var, hos vem, hur länge etc.) samt kontaktinformation till förälder/ vårdnadshavare.

Läs mer på www.granpol.gov.ba (gränspolisen)

Resa med husdjur/b>
Information om vad du behöver göra för att ta med dig husdjur till Bosnien-Hercegovina finns på www.granpol.gov.ba

Ambassaden kan inte påverka landets in- och utresebestämmelser. Om du nekas in- eller utresa med ditt husdjur gäller lokala regler. Tänk på att också informera dig om svenska regler då ditt husdjur skall resa in i Sverige: www.jordbruksverket.se

Hälso- och sjukvård

Mat och kranvatten är i allmänhet säkert att äta och dricka.

En allmän rekommendation är att utlänningar från framförallt Västeuropa bör vaccineras mot Hepatit A+B och fästingar före resan till Bosnien-Hercegovina.

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva. Blir man biten av en hund skall bettet omedelbart tvättas med vatten och tvål. Därefter bör man omgående uppsöka läkare för bedömning och ställningstagande till vaccinering eftersom man inte helt kan utsesluta att rabies finns i landet.

Luftföroreningar kan vara besvärande särskilt vintertid då brunkolseldningen ökar. Sarajevo är beläget i en dalgång, varför inversion är vanligt förekommande under vintern.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala helgdagar och sedvänjor. Svensk lag gäller endast i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och inbrott i såväl hus som bilar förekommer, men den personliga säkerheten är relativt god. Fick- och väskstölder är inte ovanliga, framförallt i de centrala delarna i städerna. Väpnade rån t.ex. av banker, bensinstationer och kvällsöppna närbutiker förekommer liksom bilstölder, särskilt utsatta är nya och utlandsregistrerade bilar. Lämna aldrig värdesaker så som pengar och pass eller andra stöldbegärliga saker i bilen.

Trafiksäkerhet

Trafikrelaterade olyckor är vanliga bl.a. för att vägnätet till stor del består av smala kurviga vägar med mycket tung trafik som gör omkörningar svåra och osäkra. Det rekommenderas att "vara beredd på det oväntade" och att anpassa hastigheten till rådande trafik situation.

I Sarajevo finns det gott om taxibilar av relativt god standard. Kostnaden för taxiresor är betydligt lägre jämfört med i Sverige.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring inför resa till Bosnien och Hercegovina. Vid allvarligare sjukdomsfall kan det bli aktuellt med evakuering.

Vintertid är det vanligt att flyget inte kan landa vid flygplatsen i Sarajevo p.g.a inversion/dimma med stora förseningar som följd.

Övriga upplysningar

In- och utförsel av varor

Aktuella införsel- respektive utförselregler finns på den bosniska tullens webbplats

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du skall passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Betalning med kort

Möjligheterna att betala med kort är relativt goda men vissa mindre restauranger och affärer tar inte emot betalning med kort. Det finns gott om uttagsautomater.

Viktiga telefonnummer

Landskod: +387, Sarajevos riktnummer 033

Medicinskt nödfall: 124
Polis: 122
Brandkår: 123
Flygplatsen i Sarajevo: 033-289 100
Sarajevo busstation: 033-21 31 00, 033-21 30 10
Lukavica/Östra Sarajevo busstation: 057 317 377
Vägservice: 1282
Taxi: 1522, 1516, 033-663 555, 033-660 666

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

Öppettider för allmänheten:
Måndag-fredag kl. 9.00-12.00

Migrationsavdelningens expeditionstid:

Tisdag, torsdag och fredag - kl. 09.00-11.00

ambassaden.sarajevo-visum@gov.se

Fax: +387 33 27 60 61

Telefontider - migration och viseringar:
Måndag-torsdag - kl. 15.00-16.30
tel +387 33 27 60 37

Svenska medborgare i behov av hjälp när ambassaden är stängd kan kontakta UD:s jour genom att ringa ambassadens växel
tel +387 33 27 60 30

Besök oss:
Ferhadija 20
Sarajevo

Postadress
Embassy of Sweden
71000 Sarajevo
Bosnien och Herzegovina

Tel, fax, e-post:
Tel: +387 33 27 60 30
Fax: +387-33 27 60 60
E-post: ambassaden.sarajevo@gov.se