Skydda ditt barn

Säkringsåtgärder – Om en förälder misstänker att den andra föräldern tänker föra barnet ur landet kan han eller hon vidta säkringsåtgärder.

Om du misstänker eller är orolig och befarar att ditt barn kan komma att bli bortfört av sin andre förälder, exempelvis till utlandet, rekommenderar vi att du försöker förebygga brottet och vidta säkringsåtgärder för att trygga ditt barn.

Det är inte brottsligt att planera eller förbereda ett barnbortförande, vilket i lagens mening skulle kunna kallas för "stämpling till egenmäktighet med barn" och det går alltså inte att döma någon på förhand för sådan förberedelse.

Du kan försöka identifiera riskerna om du befarar ett bortförande av barn. Ett dokument om tidig riskidentifiering finns att läsa här: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/185026.pdf

Det finns en förhöjd risk för bortförande eller kvarhållande av barn enligt dokumentet när föräldrarna har en dålig eller bruten kontakt med varandra eller enligt punkterna nedan.

1. Om ena föräldern har hotat att kidnappa eller föra bort barnet tidigare
2. Om ena föräldern är misstänksam och antar att eventuella övergrepp har förekommit.
3. Om ena föräldern har paranoida vanföreställningar.
4. Om ena föräldern är sociopatisk.
5. Om ena föräldern har starka band till ett annat land.
6. Om ena föräldern inte känner sig förpliktad att följa övriga lagar.
7. Om ena föräldern känner att den får för lite umgänge med barnet enligt lag.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder för dig som misstänker att ditt barn kan föras bort av den andre föräldern. Samtliga åtgärder kan du tillsammans med Utrikeskansliet förebygga.

1. Ta viktiga bilder på ditt barn. Bilder på huvud- och axelparti ska vara med. Har barnet ärr eller födelsemärken är det bra om du tar bilder på dessa med.

2. Meddela ditt barns längd vikt samt ögonfärg eller andra viktiga kännetecken.

3. Ta barnets fingeravtryck. Kopiera och skanna in för lagring tillsammans med Utrikeskansliet.

4. Säkra bilder på och information om den eventuella förövaren.

Lös eventuell konflikt

Om ett barn förs bort kan det vara väldigt svårt att få hem barnet. Därför är det viktigt att förebygga dessa brott innan de sker.

Du som förälder kan själv försöka lösa eventuella tvister och konflikter du har med den andre föräldern för att skydda ditt barn. Var inte rädd för att ta in hjälp från utomstående.

Du bara vara extra vaksam om ena föräldern känner att den håller på att förlora en vårdnadstvist eller som nyligen har förlorat den. Det kan vara att myndigheter ser den andre föräldern som olämplig.

En stor del av bortförandena skulle kunna förhindras genom att konflikten mellan föräldrarna "normaliserades" och detta är en viktig del för dig att fundera över. Om din situation inte går att lösa med medling och risken är hotande att ditt barn kommer att bli bortfört så måste du vidta säkringsåtgärder och skydda ditt barn.

Även om du misstänker att ditt barn kan föras bort så får du inte undanhålla ditt barn från den andre föräldern enbart på grund av din rädsla och misstänksamhet att ditt barn kan komma att föras bort, detta kan i förlängningen resultera att du själv förlorar vårdnaden av barnet.