Aktuella händelser

Införsel av läkemedel till Bolivia
Regler för innehav av personliga läkemedel är ganska rigorösa i Bolivia. Vid kontroll måste man kunna visa upp recept på läkemedlet, ett intyg från en läkare som indikerar hur stor dos patienten ska ta och kvitto från apoteket. Har man mer än den av läkare uppgivna dosen kan man behöva begära import. Lista på kontrollerade substanser som i andra länder kan vara betraktade som läkemedel hittas via följande länk http://www.dgsc.gob.bo/normativa/leyes/1008.html.

Lista på av staten kontrollerade apotek är publicerad på http://www.minsalud.gob.bo/contactos/liname-2014-2016

Zika
Zika viruset finns kvar i Bolivia även om antalet fall är lågt. WHO har dock skärpt sina riktlinjer när det gäller sexuella kontakter och uppmanar både män och kvinnor som vistats i "zikaländer" till avhållsamhet eller säkert sex under sex månader efter man har lämnat det aktuella landet.

Falska poliser
Tyvärr har det som vi varnar för i våra reserekommendationer just blivit verklighet för en svensk resenär. Därför finner vi anledning att understryka vikten av att absolut inte lita på "civila poliser" som visar legitimation och säger att man måste följa med till stationen för kontroll av pass och kreditkort. Se även upp för taxibilar och ta aldrig en taxi som inte har en skylt på taket (taxi mobil). De bolag ambassaden brukar anlita är bland andra Magnifico och Taxi Achumani.

Allmänna säkerhetsläget

Bolivia är för närvarande relativt stabilt; även om sociala konflikter har ökat. President Evo Morales som är president sedan 2006, blev omvald i presidentvalet den 12 oktober 2014. Under 2015 och i början av 2016 har antalet strejker och blockader ökat. Vi uppmanar resenärer att vara försiktiga och hålla sig informerade.

Produktionen och handeln med narkotika bidrar till våldsamma konfrontationer mellan kriminella och polis samt mellan kriminella gäng, framför allt i El Alto, Los Yungas, Cochabamba, Santa Cruz, samt norra delarna av provinserna Potosí och La Paz. Det kan inte uteslutas att gästande turister ofrivilligt hamnar mitt i någon av dessa konfrontationer eller konflikter. Att utlänningar agerar knarkkurirer vittnar det stora antalet fängslade européer om. Förhållandena i fängelserna är mycket hårda och 85 procent av alla interner frihetsberövas utan rättegång. En påbörjad reform av rättsväsendet, inklusive kriminalvården, har fortfarande inte gett resultat.

Trafikolyckor och rån
Ambassaden rekommenderar att inte resa med lokala bussar då olycksrisken är hög och det har inträffat många dödsolyckor. Antalet dödsolyckor är bland de högsta i regionen med 19,2 döda i trafiken per 100,000 invånare. Särskilt förekommande är olyckor nattetid.

Alternativa transportsätt rekommenderas. Turistbussar anses säkrare än lokala bussar. Det har hänt att personer som reser ensamma har blivit neddrogade och rånade på bussar. Acceptera därför aldrig mat eller dryck av okända medpassagerare, eftersom den kan innehålla sömnmedel. Det har även hänt att resenärer har blivit bestulna på sina värdesaker då de lagt sina väskor ovanför sätet, ambassaden rekommenderar därför att personer som reser med buss har sina värdesaker på sig eller har dem i en liten väska. De rapporterade händelserna har inträffat på bussar på väg till Oruro och Cochabamba.

Express-kidnappningar
Ambassaden vill uppmana resenärer i Bolivia att vara försiktiga och uppmärksamma när de tar taxi eller annan transport på gatan. Det är inte vanligt, men har förekommit s.k. express-kidnappningar, d.v.s. resenären blir skjutsad till bankomater för att förse kidnapparna med kontanter.

Det förekommer att turister blir lurade på pengar av falska poliser som vill kontrollera bagaget eller titta på personens id-handlingar. I allmänhet skall man vara försiktig när det gäller transport och om möjligheten finns ringa och/eller förbeställa taxi via etablerade företag. Applikationen "Easy Taxi" rekommenderas för beställning av taxi via androidtelefoner.

Vägblockader
Vägblockader och strejker är vanliga. Ambassaden råder resenärer att respektera och avlägsna sig från dessa och att framförallt inte försöka ta sig igenom uppställda hinder.

På det bolivianska civilförsvarets officiella hemsida, Defensa Civil de Bolivia, finns viktiga nyheter om händelser i landet som påverkar säkerheten. Se även USA:s ambassads hemsida om säkerhetsläget: US Embassy in Bolivia.

Terrorism

Hotbild

Risken för terrorattentat i Bolivia bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Läs mer om terrorism och turism.

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas
anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Plötsliga snöfall kan leda till att flygplatsen i El Alto, La Paz, stängs. Översvämningar förekommer i stora delar av landet och kan ibland ha plötsliga och våldsamma förlopp. Jordskred förekommer ofta i samband med regn och kan ge upphov till ras och blockerade vägar, framförallt mellan december och mars.

Jordskalv förekommer i huvudsakligen i Cochabamba-trakten, men är generellt sett inte kraftiga.

Visumregler

Då en förälder reser ut ur Bolivia med sitt eller sina barn kan migrationsmyndigheten kräva ett reseintyg från den förälder som inte är med på resan. Om barnet har uppehållstillstånd i Bolivia är detta alltid fallet. Detta för att minska risken för människohandel och olagliga adoptioner. Ambassaden rekommenderar ensamresande föräldrar att medföra personbevis på spanska eller engelska. Det ska inkludera barnets och båda föräldrarnas personuppgifter. Dessa bestämmelser gäller såväl bolivianska som utländska medborgare, inklusive turister.

För att resa in i Boliva krävs inget visum, men passet måste ha en giltighetstid på minst tre månader.

Hälso- och sjukvård

lZikaviruset
Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. De som får symptom får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion. Folkhälsomyndigheten anser att risken vid zikavirusinfektion för gravida nu är etablerad och bör vägas in tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna. Kvinnor som är
eller försöker bli gravida bör konsultera läkare eller mödravårdscentral för individuell rådgivning inför resor till tropiska områden. Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker. Gravida kvinnor som vill eller behöver genomföra sin resa kan få råd om förebyggande åtgärder.

Världshälsoorganisationen avråder gravida kvinnor från att resa till områden som drabbats av zikavirus.

Läs mer information om Zikaviruset och Folkhälsomyndighetens råd.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/begransad-risk-med-zikavirus-for-turister/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Sjukvården är undermålig, både för att ta hand om akut skadade men även vid omhändertagande av akut insjuknade. I många fall rekommenderas operation i ett närliggande land eller i USA. Alla resenärer bör ta kontakt med sitt försäkringsbolag innan en operation genomförs.

Höjden i La Paz, 3600 m ö h, är mycket påfrestande för hjärta, kärl och lungor och utländska besökare men även bofasta, kan insjukna snabbt och allvarligt. Höjdproblem kan uppstå efter ett par dagar upp till två veckor efter ankomst och vara allt från huvudvärk, illamående, nedsatt aptit och sömnbesvär till svårare symptom. Syrgas, vila, mycket vatten, koka-te och undvikande av fysisk aktivitet, kaffe, alkohol och tung mat rekommenderas för att bättre anpassa sig. De flesta hotell och turistresearrangörer har syrgastuber. Luften på hög höjd i Anderna är mycket torr vilket medför torra slemhinnor, hud och ögon. UV-strålningen är mycket stark året om och solglasögon med UV-filter, hög solskyddsfaktor, täckande kläder och huvudbonad rekommenderas, särskilt mellan kl.10:00 och kl.15:00.

På låglandet förekommer Dengue och Chicunguna, febersjukdomar som vanligen har ett godartat förlopp vid behandling.Vid återinfektion kan dock ett allvarligare sjukdomstillstånd uppstå med inre blödningar som kräver akut sjukvård. Malaria förekommer också på låglandet och vid besök i synnerhet i Amazonas-området rekommenderas malariaprofylax i preventivt syfte. Gula febern förekommer på låglandet. Rurala områden saknar ofta tillgång till rent vatten och saniteten är begränsad. Kranvattnet bör inte drickas i någon del av landet.

I Bolivia har fall av hepatit B och HIV ökat. Detta beror på
oskyddat sexuellt umgänge och oavsiktlig överföring mellan patient och vårdpersonal.

Lokala lagar och sedvänjor

Hälften av Bolivias befolkning består av 36 olika ursprungsbefolkningsgrupper. Bolivia erkänner ett kombinerat lagsystem, där gruppernas olika traditioner och sedvänjor skall respekteras, Ley de deslinde. Det förekommer att befolkningen tar lagen i egna händer och skipar rättvisa genom lynchning.

Såväl katolska som andra helgdagar firas. De flesta städer firar sitt helgon. Karnevalen (som infaller i februari eller mars) innebära lediga dagar i hela landet med påkostade parader.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Hittills har ytterst få fall av grovt våld riktat mot turistande utlänningar registrerats. Det finns dock en tendens till ökande fall av organiserad brottslighet och den består av överfall och stölder på gatan, väskryckningar, "express kidnappningar". Ambassaden rekommenderar resenärer att beställa taxi via central, så kallad radio-taxi. Transportpriserna är reglerade. Vid strejker och vägblockader är det viktigt att respektera dessa och inte försöka ta sig igenom blockerade områden och uppställda hinder.

Ambassaden vill göra resenärer uppmärksamma på drogen scopolamin, som ges via mat, dryck eller cigaretter. Den kan också användas genom att förövaren sprider drogen via luften i form av en viftning med en näsduk. Drogen är mycket snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet och den används vid bland annat rån. Kokain och amfetamin förekommer på nattklubbar i de större städerna. Ambassaden uppmärksammar resenärer på att användandet av droger är straffbart i Bolivia.

En av de största farorna för människor är trafiken. Dödssiffran i trafiken är bland de högsta i regionen med 19,2 döda per 100,000 invånare, vilket är fler än i mer tätbefolkade länder som Mexico, Peru och Colombia. Bussar är ofta inblandade i olyckor på landsbygdsvägar. Bussarna, liksom andra fordon, tar sig fram i höga hastigheter, med utslitna däck och dåliga bromsar. Det är vanligt att folk kör efter alkoholintag. Särskilt nattbussar har varit olycksdrabbade. Kontrollera alltid att fordonet är i bra skick.

Med tanke på att en stor del av de svenska turister som kommer till Bolivia reser just med lokala bussar, är detta något som utgör en påtaglig risk för dem. Trafikfaran är särskilt oroväckande med tanke på den undermåliga sjukvården i landet.

För detaljerad information om vägar och om framkomlighet på olika vägsträckor gå till bolivianska vägverkets hemsida: Administración Boliviana de Carreteras

Försäkringsskydd

Resande i Bolivia bör se till att ha ett bra och heltäckande försäkringsskydd.

Övriga upplysningar

Inga övriga upplysningar för närvarande.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i La Paz, Bolivia.

Våra besökstider är:
måndag-fredag 09.00-12.30

Telefonväxeln är öppen:
måndag-torsdag 08.30-12.30 och 13.30-17.00
fredag 08.30-12.30

Besök oss:
Avenida Arce 2631 Edificio Multicine, Piso 11, San Jorge
La Paz

Postadress
Embajada de Suecia
Avenida Arce 2631 Edificio Multicine, Piso 11, San Jorge
La Paz
Bolivia

Tel, fax, e-post:
Tel: +591 2 297 96 30
Fax: +591 2 297 96 31
E-post: ambassaden.la-paz@gov.se