Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget bedöms som stabilt och Benin är generellt sett ett tryggt resmål. Man bör dock alltid vara försiktig och uppmärksam på sin omgivning samt följa nyheterna i radio, TV och på internet då säkerhetsläget kan förändras snabbt. Uppgifter finns om rån mot utlänningar i och omkring Cotonou och i övriga delar av landet. Även om Benin är ett förhållandevis stabilt och demokratiskt land bör du undvika demonstrationer och större folksamlingar som skulle kunna utlösa protester och oroligheter.

Det rekommenderas till alla resenärer att iaktta försiktighet och ökad varsamhet under alla omständigheter och specifikt under resor på de stora trafiklederna samt under resor med kollektivtrafik.

Terrorism

Det finns sedan länge ett latent terroristhot i regionen. Men inget tyder i nuläget på en ökad omedelbar risk för terrordåd i Benin eller att svenskar skulle vara mål.

En risk finns att den pågående konflikten i Mali kan föranleda vedergällningsattacker i de länder varifrån man har deltagande styrkor.

Resenärer bör vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Det är också viktigt att hålla sig informerad om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I händelse av terrordåd bör svenskar i landet snarast anmäla sig till UD:s konsulära enhet (UD KC) i Stockholm.

Om terrorism och turism på ud.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Klimatet i Benin är tropiskt, med värme och hög fuktighet i söder och halvtorrt i norr. En varm, torr, dammfylld vind (harmattan) kan påverka landets norra delar från december till mars. Landets största miljöproblem är bristen på färskvatten samt tjuvjakt och överavverkning av skog.

Ambassaden rekommenderar resenärer att vara uppmärksamma på att strömmen längs kusten är väldigt stark och oberäknelig, med kraftiga vågor och stark underström. Därmed rekommenderas att undvika simning längs med kustremsan, då det inte heller finns säkra sätt att avgöra huruvida väderförhållandena är passande för vattenaktivitet.

Visumregler

För frågor om visumregler kontakta:

Benins ambassad i Köpenhamn

Tel: +49 39 681 030
Fax: +45 39 681 032

E-post: ambabenin@c.dk

www.ambabenin.dk

Vid frågor mejla till: ud-kss@gov.se

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdskapaciteten är begränsad i Benin, speciellt på landsbygden. Akutvård är extremt begränsat. Vid graviditet bör läkare konsulteras innan avresa. Vid allvarliga medicinska ingrepp blir evakuering nödvändig. Relevanta mediciner bör medtas från Sverige då det råder brist på många av dessa. Kontakta en vaccinationscentral i god tid före avresan till Benin. Se till att ha adekvat reseförsäkring och kontakta ditt försäkringsbolag eller dess alarmcentral omgående om du uppsöker läkarvård.

Malaria förekommer i hela landet och ambassaden rekommenderar att malariaprofylax tas, samt att myggnät och myggstift används under hela vistelsen. Andra vanligt förekommande sjukdomar i landet är kolera, tuberkolos, meningitis och gula febern.

När du reser in i Benin måste du visa upp ett intyg att du är vaccinerad mot gula febern (så kallad Gult kort). Den som inte har ett sådant intyg kan vid inresan bli tvungen att vaccineras på plats mot en avgift.

Information om Benin på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Benin att vara välinformerade om
förhållandena i landet och rådande situationer. Lokala lagar ska följas och lokala sedvänjor ska respekteras. Besökare i landet bör bära med sig kopior på personsidan i passet samt sida med tillstånd/visering.

Ta inte foton eller filma människor utan deras tillstånd. Ersättning kan krävas. Undvik även att filma eller fotografera offentliga byggnader, så som flygplats, järnvägsstation, myndighetsbyggnader osv. Respektera fattiga människors sätt att leva och fotografera dessa med hänsyn och respekt.

Religionen är stark i Benin. Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. En av religionerna i Benin är voodoo. Det rekommenderas att läsa på om och respektera voodoo-utövarna och de sociala traditioner som medföljer för att undvika att förolämpa de lokala utövarnas känsliga punkter.

Homosexualitet är lagligt i Benin, men inte socialt accepterat, och det rekommenderas därmed en viss diskretion.

Innehav, användning och smuggling av illegala droger straffas hårt i Benin. Förövare kan förvänta sig långvariga fängelsestraff och dryga böter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Viss vaksamhet bör iakttas vid resor till Benin och promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas om möjligt, såväl i Cotonou som i andra städer. Så kallade car-jackings förekommer och på grund av främst dåligt underhållet vägnät bör bilfärder utanför städerna inte företas under dygnets mörka timmar.

Rån, stölder och annan kriminalitet mot utlänningar förekommer och vissa områden i Cotonou, som Boulevard de France, de allmänna stränderna, marknaden Dantokpa samt de välbesökta kvarteren Haie Vive och Les Cocotiers, är speciellt utsatta. Som resenär rekommenderas man även undvika isolerade och dåligt upplysta områden och man bör inte vandra runt själv efter skymning. Undvik vissa kvarter i Cotonou under natten (hamnen, längs järnvägen i centrum, stränder). Var vaksam på stränder i Cotonou som inte är övervakade, natt som dag. Undvik att promenera själv på stranden, alla tider på dygnet.

Det har förkommit att brottslingar förklädda till poliser begått brott mot turister, i närheten av hotell och restauranger som frekventeras av utländska besökare. Under föregivande av en kontroll stjäls plånböcker och förövaren flyr sedan med den. Det rekommenderas därmed att försäkra sig om polisens identitet (de är aldrig ensamma), att inte gå ut med onödiga värdesaker och dokument samt att iaktta försiktighet och vanliga säkerhetsföreskrifter under förflyttningar. Det bör även nämnas att ordningsvakter inte kan be om pengar på grund av något påstått begått brott, utan dokument som styrker det från deras överordnade.

Bär inte värdefulla föremål synligt, så som väskor och smycken på platser med mycket folk. Ha endast med små summor kontanter och undvik att hantera för mycket pengar offentligt. Vid uttag av pengar, använd helst bankomater inom slutet rum, övervakade av väktare och var uppmärksam på omgivningen för att undvika att du blir förföljd efter uttaget. Undvik även att bära med dig pass under vandringar i staden, men ha istället med en kopia på ditt pass.

Köp inte förfalskade eller piratkopierade varor även om de finns tillgängliga, då ett köp kan bryta mot den lokala lagen.

Var uppmärksam på bedrägerier som kan förekomma i olika former, exempelvis affärsuppgörelser, arbetserbjudanden och personliga relationer.

Stor försiktighet bör iakttas vad gäller inledda kontakter på internet med personer som utger sig vara bosatta i Västafrika. Varje vecka förekommer att personer luras på stora penningbelopp.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på internet och personen i fråga begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka dessa helt obefintliga.

Trafiksäkerhet

Mycket stor försiktighet bör iakttas i trafiken. Standarden på vägnätet är mycket växlande och höga hastigheter och omdömeslös körning gör att trafiken är en uppenbar riskfaktor. Många vägar är dåligt underhållna i Benin och under regnperioden kan oasfalterade vägar bli oframkomliga. Även vid resor som sker kollektivt bör aktsamhet vidtas då standarden på fordon kan vara låg.

Det rekommenderas att iaktta försiktighet på samtliga trafikleder på grund av vägpirater. Våldsamma attacker har förekommit, ibland beväpnade, främst på natten men även under
dagen, i närheten av storstadsområden samt vid gränser. Det rekommenderas därmed att resa i konvoj, undvika att köra under helgerna, att ha nummer tillhanda till myndigheter och polis samt att informera sig om uppdaterade säkerhetsförhållanden på vägar från poliskåren. Under bilfärd rekommenderas att rutorna är uppvevade och dörrarna låsta, samt att vara uppmärksam på misstänksamma beteenden från andra bilister eller fotgängare, då det skulle kunna leda till bilkapningar.

Vid olycksfall bör man kontakta försäkringsbolagets larmcentral. Det är larmcentralen som kan ge sjukhusen en garanti att vården täcks av försäkringen. Notera att de flesta sjukhus inte har acceptabel standard enligt svensk nivå och därmed kan evakuering bli nödvändig.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Inför resa till Benin rekommenderas en kontakt med försäkringsbolaget för att ta reda på bolagets policy gentemot landet. Resenärer rekommenderas alltid att teckna en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Sverige. Vid olycksfall ska resenärer omgående kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Övriga upplysningar

Resenärer med funktionsnedsättning bör vara medvetna om att tillgängligheten generellt är begränsad i landet.

Benin är till stor del en kontantbaserad ekonomi. En del hotell och restauranger accepterar VISA-kort, mera sällan MasterCard.

Kontaktinformation

Det finns ingen svensk ambassad på plats i Benin. Sveriges förbindelser med Benin sköts av en ambassadör, som är baserad i Stockholm. Ambassadören reser regelbundet till regionen.

Frånvaron av utsänd svensk diplomatisk närvaro i landet innebär begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en större krissituation.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Benin, Cotonou

Öppettider 08.30-12.30 och 15.00-19.00

Honorärkonsul: Valéry Alapini

Adress: Consulate of Sweden
Avenue van Vollen Hoven C/153
Quartier Scoa-Gbeto
01 BP 7144 Cotonou

Postadress: Consulate of Sweden
Avenue van Vollen Hoven C/153
Quartier Scoa-Gbeto
01 BP 7144 Cotonou

Tel: +229 21310002
+229 21332130
+229 95958888
+229 97972009
Fax: +229 21310550
E-post: valery.alapini@gmail.com
sweconbenin@gmail.com