Aktuella händelser

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Våldsam brottslighet, särskilt i delar av Belize City, utgör ett problem. Turister riskerar att drabbas av stölder, rån och sexuella övergrepp. Andelen HIV-smittade är bland den högsta i Centralamerika. Förhållandena är mer säkra i turistorter som San Pedro på ön Ambergris Caye och på Caye Caulker där snorkling och dykning vid världens näst största barriärrev är populärt. Landets många Maya-ruiner bör helst besökas med organiserade utflykter och guider.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Orkansäsongen sträcker sig från juni till november och landet ligger i ett högriskområde för orkaner och tropiska stormar, med hög risk för skyfall och översvämningar. I händelse av orkan rekommenderas alla att hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer. Det är angeläget att följa väderprognoser och information om översvämmade områden vid kraftiga regn.

Jordbävningar och vulkanutbrott förekommer i regionen.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Belizes ambassad, i till exempel London.

Belizes ambassad i London

Adress:
Belize High Commission
Third Floor, 45 Crawford Place, London, W1H 4LP, UK
Tel: +44 (0) 20 7723 3603, Fax: +44 (0) 20 7723 9637
bzhc-lon@btconnect.com

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Det finns ett större, allmänt sjukhus på ön. Queen Elisabeth Hospital som ligger i huvudstaden Bridgetown erbjuder förhållandevis god vård, men turister kan också få snabb och professionell vård hos privatläkare och kliniker mot ersättning. Det finns många bra apotek.

Reseråd och vaccinationer på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Även om säkerhetsläget generellt sett är bättre än i grannländerna Mexico och Guatemala måste man vara på sin vakt mot överfall och andra våldsbrott. Man bör undvika att bära på sig kontanter eller andra värdesaker. Man bör helst inte vandra omkring ensam och särskilt inte efter mörkrets inbrott. Knarksmuggling förekommer och leder ofta till våldsam brottslighet. Det är säkrast att alltid förflytta sig i grupp och med pålitliga transportmedel till olika turistattraktioner.

Trafiksäkerhet

Belize har högertrafik. Vägstandarden är relativt dålig och trafikolyckor förekommer ofta, särskild försiktighet bör iakttas vid resa på landsväg. Resor bör ej företas efter mörkrets inbrott. Cyklister är vanligt förekommande och cyklar ofta mot körriktningen.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Belize, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, Belize Dollar, är den gångbara och kan tas ut i lokala bankomater men även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post:
ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Belize, Belmopan

Honorärkonsul: Emile Eugene Mena

Adress: Sveriges konsulat
18 Roseapple St
Belmopan

Postadress: Consulate of Sweden
P.O. Box 425
Belmopan
Belize

Tel: +501 822 2387
Fax: +501 822 2096
E-post: belize.swecons@yahoo.com