Aktuella händelser

Skärpt beredskap råder i Bryssel den 5 oktober 2016 med anledning av två falska bombhot, mot bland annat Gare du Nord.

Säkerhetsnivån i Belgien ligger fortsatt på 3 (högsta nivå är 4). Närvaron av militär och polis är fortsatt förstärkt bland annat vid flygplatser samt tåg och metrostationer. Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet till fortsatt vaksamhet och försiktighet. Ambassaden uppmanar också svenska resenärer att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Säkerhetsåtgärder har vidtagits med förstärkt kontroll längs gränsen till Frankrike.

Det finns risk för kommande nya tågstrejker i Belgien. För mer information följ länken nedan.

https://www.b-europe.com/Travel/Practical/Alerts

----------------------------------------------

Här finns information från flygplatsmyndigheterna:

http://www.brusselsairport2203.be/

Avgång/ankomst Brussels Airport

För mer information om tågtrafiken i Belgien: SNCB Europe - information

För mer information om lokaltrafiken i Belgien: STIB Bruxelles

För mer information om säkerhetsläget i Belgien:

Länk till crisiscentrum.be/fr (Centre de Crise)

Twitter (Centre de Crise)

Facebook (Centre de Crise)

Allmänna säkerhetsläget

Belgien har liksom övriga EU-länder förstärkt säkerhetsåtgärderna med tanke på risken för terrorattacker. En konsekvens av dessa skärpta säkerhetsåtgärder är till exempel att man uppmanar resenärerna att i god tid infinna sig på flygplatserna för säkerhetskontroll. För övrigt har Belgien legitimationsplikt vilket innebär att man alltid bör ha pass eller nationellt ID-kort med sig.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet till fortsatt vaksamhet och försiktighet. Ambassaden uppmanar också svenska resenärer att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Säkerhetsnivån är fortfarande hög. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Säkerhetsåtgärder har vidtagits med förstärkt kontroll längs gränsen till Frankrike.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Inga naturkatastrofer har inträffat i Belgien under senare år. Dock kan det regna rikligt under höst, vinter och vår och de första snöfallen brukar orsaka trafikkaos. Vid större händelser bör man vinnlägga sig om att noga följa lokala myndigheters anvisningar.

Visumregler

Belgien är medlem av Schengensamarbetet. För närmare information om viseringar och uppehållstillstånd i Belgien bör belgiska ambassaden i Stockholm kontaktas.

Belgiens ambassad i Sverige

Hälso- och sjukvård

Det allmänna hälsoläget i Belgien är gott och fullt jämförbart med det svenska. I Bryssel finns mycket god tillgång på sjukhus, läkare, tandläkare av hög standard. Jourhavande apotek och läkare anges i dagspressen.

Lokala lagar och sedvänjor

Belgiska lagar och sedvänjor påminner i mångt och mycket vid de svenska. Det är viktigt att följa lagar och förordningar, de förväntas följas av alla – såväl besökare som innevånare.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Liksom på andra håll i Europa förekommer gatubrottslighet till exempel i form av väskryckningar och stölder ur låsta bilar. Vissa av Bryssels stadsdelar bör helst undvikas nattetid. Det är inte ovanligt att råka ut för ficktjuvar på flygplatsen, på tåg, bussar och i tunnelbanan, varför normal försiktighet bör iakttas under hela dygnet.

Även i de andra större städerna i Belgien, såsom Antwerpen, Liège och Charleroi bör man vara vaksam i större folksamlingar, på tåg och bussar, och se till att man förvarar sina viktiga ägodelar, såsom pass och pengar, på ett säkert ställe.

Trafiksäkerhet

Trafiken är regelmässigt tät och trafikkulturen i Belgien skiljer sig från den svenska. Den kännetecknas av ett ganska bestämt körsätt och med en obönhörlig tillämpning av högerregeln. Smärre sammanstötningar med plåtskador är ganska vanligt förekommande.

Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.
Det finns generellt gott om taxibilar.

Elektriska småbilar eller cyklar blir allt populärare fortskaffningsmedel i Bryssel och i andra storstäder i Belgien. Dessa håller sig inte alltid till trafikreglerna. Cyklisterna håller sig inte alltid heller till cykelbanorna utan kör på trottoarer, övergångsställen med mera när de ska fram, varför viss uppmärksamhet är tillrådlig, särskilt som de inte hörs.

Försäkringsskydd

Tänk på att alltid ta med det europeiska försäkringskortet när du reser. EU-kortet gäller för både akut och vanlig sjukvård och ambulanstransport på plats men inte för mer omfattande sjukvård eller sjuktransport till Sverige. Kortet kan beställas från Försäkringskassan.

Beställning av europeiskt sjukförsäkringskort

Annan reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd rekommenderas. Kostnader för till exempel sjuktransport till Sverige täcks nämligen inte av försäkringskortet och kan för en oförsäkrad person bli mycket höga.

Övriga upplysningar

Konto- eller kreditkort är vanligt förekommande betalningsmedel. Kontanter kan behövas för att åka taxi eller betala kollektiva fortskaffningsmedel. På grund av ofta förekommande toppmöten i Bryssel och stundtals stora strejker i centrala Bryssel, som påverkar kollektivtrafiken och trafiksituationen, är det tillrådligt att uppdatera sig om situationen i landet inför ett besök.

Konsuläraservice för svenskar i Belgien erbjuds vid:
Konsulära kontoret för Sverige
3, rue du Luxembourg
Bryssel

Tel: +32 2 512 4146
Fax: +32 2 512 6546
E-post: brussels.swecons@swedishconsulate.be

Ordinarie telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00, lunchstängt kl. 12.30-13.30.
Observera att besök endast kan göras efter överenskommelse.

Vid det konsulära kontoret är det möjligt att hämta (men inte ansöka om) ordinarie pass, nationellt id-kort och körkort. Kontoret kan även vid behov utfärda provisoriskt pass. Ta kontakta i så fall för tidsbokning via telefon eller e-post.

Vid konsulära kontoret i Bryssel går det även att få hjälp med namnanmälan och samordningsnummer, levnadsintyg för svenska medborgare som avlidit i Belgien och vissa andra intyg, ansökan om medborgarskap samt utlämning av UT-kort.

Vid en akut nödsituation efter telefontid under vardagar samt lördagar, söndagar samt helgdagar var vänlig ring: +(32) 2 289 5650, för vidarekoppling till Utrikesdepartementets konsulära jour i Stockholm.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Sveriges ambassadör i Belgien är baserad i Stockholm men reser regelbundet till stationeringslandet. Även ambassadkansliet, det så kallade Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud, finns i Stockholm. Sveriges ambassadör i Belgien representerar även Sverige i Luxemburg.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: +46 8 405 10 00
Fax: +46 8 723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Belgien, Antwerpen

Adress: Consulate General of Sweden
Plantinkaai 5
2000 Antwerpen
Belgien

Postadress: Consulate General of Sweden
Plantinkaai 5
2000 Antwerpen
Belgien

Tel: +32(0)2 512 4146
Fax: +32(0)2 512 6546
E-post: brussels.swecons@swedishconsulate.be

Svenska konsulat

Belgien, Liège

Adress: Consulate of Sweden
176, Chaussée romaine
4300 Waremme
Belgien

Postadress: Consulate of Sweden
176, Chaussée romaine
4300 Waremme
Belgien

Tel: +32(0)19 32 92 19
+32(0)19 32 92 09
Fax: +32(0)19 32 93 45
E-post: swedish.consulate@molnlycke.com