Aktuella händelser

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Säkerheten är i allmänhet god och förhållandena trygga i turistområdena. Försiktighet bör visas vid besök i lokala barer och liknande ställen utanför turistområdena.

Terrorism

I normalfallet bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Landet befinner sig längst österut i Karibien, men också ganska långt söderut så landet drabbas sällan av orkaner. Statistiskt sett ungefär en gång vart femtionde år. Orkansäsongen pågår normalt från början på juni till slutet av november. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer. Vulkanutbrott och jordbävningar förekommer i regionen.

Visumregler

För besked om eventuellt krav på inresevisering hänvisas till Barbados ambassad i till exempel London:

The Barbadian Embassy in London

Läs om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Det finns ett större, allmänt sjukhus på ön. Queen Elisabeth Hospital som ligger i huvudstaden Bridgetown erbjuder förhållandevis god vård, men turister kan också få snabb och professionell vård hos privatläkare och kliniker mot ersättning. Det finns många bra apotek.

Reseråd och vaccinationer på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruk av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten utgörs främst av småstölder och ficktjuveri. Allvarligare brott, inklusive våldtäkter, förekommer dock. Försiktighet ska alltid iakttas, även dagtid, och värdesaker bör låsas in på hotellet.

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. Registrerade taxibilar och större bussar är normalt säkra, medan mindre, privata "minivans" ofta är överfulla med mindre säkerhetsmedvetna förare.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Barbados, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller någon medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, Barbados-dollar, är fast knuten till den amerikanska dollarn och det finns bankomater för uttag. Men även den amerikanska dollarn är gångbar. Kreditkort accepteras vanligen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat/b>

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: d-kss@gov.se

Svenska konsulat

Barbados, Christchurch

Öppettider:
Måndag – fredag kl. 08.30-16.30, lördag kl. 09.00–12.00

Honorärkonsul: Titti Kerr
Assistent: Kristina Springer Gefvert

Adress: Sveriges konsulat
West Indian International Tours Ltd
Worthing Main Road
Christchurch
Barbados
Postadress: Consulate of Sweden
West Indian International Tours Ltd
Worthing Main Road
Christchurch
Barbados
West Indies

Tel: +1 246 435 7051
Fax: +1 246 435 7071
E-post: swedishconsulate@wiit.net