Aktuella händelser

Natten 1-2 juli ägde ett terroristdåd rum på Holey Bakery, en restaurang i stadsdelen Gulshan i huvudstaden Dhaka, där 20 människor, de flesta utlänningar, dödades. Terroristerna tycks ha valt denna restaurang just för att den ofta besöktes av utlänningar.

Den 7 juli attackerades en folksamling under Sholakia Eid-bönen i staden Kishoreganj, ca 10 mil från Dhaka.Två poliser och en utomstående dödades vid attacken.

Allmänna säkerhetsläget

Risken för terroristattentat är hög i hela Bangladesh, och riktar sig alltmer mot utlänningar. Den 1 juli genomfördes en attack i Dhaka där tjugo personer dödades, varav de flesta var utlänningar.

Svenska resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade om situationen på vistelseorten genom media, ambassadens hemsida och i kontakt med sitt resebolag. Följ även lokala myndigheters råd och anvisningar noga.

Redan under 2015 skärptes säkerhetsläget i Bangladesh avsevärt. Beredskapen avseende terrordåd och våldshandlingar mot utlänningar har höjts vid samtliga västerländska ambassader. Trots ökad polisnärvaro manar ambassaden till försiktighet vid vistelser i offentliga miljöer eller stora ansamlingar av västerlänningar. Lokal nyhetsrapportering bör följas noggrant.

Läget mellan regeringen och landets oppositionspartier är ansträngt. Protester och strejker
kan snabbt övergå i våldsamheter. Utländska besökare är inte direkta måltavlor för det våld som då kan förekomma, men risken finns att man kan råka befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. För närvarande har enbart sporadiska strejker utlysts.

Under strejker och blockader uppmanas svenskar i landet att iaktta försiktighet, att undvika folksamlingar samt att noga överväga nödvändigheten av resor i Dhaka och övriga landet. Det bör noteras att stölder/väskryckningar från gående personer tenderar att öka under hartals då gatorna är fria från trafik och förövarna snabbare kan avvika från platsen.

Vid resor till Chittagong Hill Tracts krävs tillstånd från inrikesministeriet före inresa, delvis på grund av att utländska medborgare under tidigt 2000-tal varit utsatta för kidnappningar i området som fram till 1997 präglades av en intern väpnad konflikt.

Trafiken är generellt ett stort säkerhetsproblem i hela landet.

Du kan hitta mer information om den säkerhetsmässiga utvecklingen i Bangladesh på
dessa webbsidor:

The Daily Star
AlertNet
BBC
News from Bangladesh
bdnews24.com
Reseinformation från amerikanska State Department
New Age
Reseinformation från brittiska utrikesdepartementet

Nyheter på engelska finns också på följande bangladeshiska TV-kanaler och (lokala) tider:
ATN – 18:00
Banglavision – 21:05
BTV – 22:00
BTV – 23:30 (also broadcast by all local Satellite stations: ATN, Channel I,
NTV, RTV, Banglavision Channel 1, Boishaki)

Terrorism

Det finns en avsevärt förhöjd hotbild avseende terrorism i Bangladesh, vilket tagit sig uttryck i terrordåden den 1 juli Grupper som sympatiserar med internationella terrorrörelser verkar i landet och har en viss förmåga att utföra våldshandlingar.

I september 2015 framkom trovärdig information om att militanta grupper hade för avsikt att utföra attacker mot västerländska intressen i Bangladesh. Det har sedan dess även förekommit flera attacker mot såväl västerlänningar som inhemska minoritetsgrupper.

Ambassaden uppmanar resenärer att vara mycket uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, och visa stor försiktighet och helst undvika att vistas på på platser med stora folksamlingar som till exempel i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader, men också att besök på hotell, konferensanläggningar, restauranger, caféer och butikscentra
som frekventeras av utlänningar. Transporter av återkommande karaktär bör ske med egen bil. Tillställningar som frekventeras av västerlänningar bör besökas med stor försiktighet. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För generell information kring terrorism och turism:

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Bangladesh har en hög risk för att drabbas av cykloner och översvämningar, särskilt under monsunsäsongen från juni till oktober. Samtidigt är kapaciteten begränsad att hantera större katastrofer vilket kan öka omfattningen av ett inträffat nödläge. Bangladesh ligger också i en jordbävningszon med begränsad risk för en större jordbävning.

Visumregler

Ett pass med mer än sex månaders giltighetstid efter planerad avresa krävs för besökare till Bangladesh. Besökare måste kunna uppvisa en biljett för återresa samt att de har pengar motsvarande minst 500 USD i kontanter eller kreditkort för att beviljas inträde.

Svenska besökare till Bangladesh kan normalt erhålla visering för en vistelse upp till 30 dagar vid ankomst. Kostnaden för detta är 50 USD + skatt (ca 1 USD) och betalas i ankomsthallen på Dhakas flygplats. Besökare som anländer vid andra inresepunkter och andra typer av besökare än turister rekommenderas att ansöka om visering i förväg vilket kan göras på Bangladeshs ambassad i Stockholm.

Vid utresa får maximalt ett belopp om 2000 bangladeshiska Taka medföras. I annan valuta får belopp om maximalt 5000 USD medtas in och ut ur landet utan att deklarera detta till myndigheterna.

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands, har du själv ett ansvar för din egen hälsa och behandling, om en sådan skulle bli nödvändig. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd före avresan. Det svenska sjukförsäkringssystemet gäller i princip bara i Sverige.

Bangladeshs hälso- och sjukvård lever inte upp till den standard som råder i Sverige. I Dhaka finns ett fåtal sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård, men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Det rekommenderas att resenärer stämmer av med sitt försäkringsbolag vilket eller vilka sjukhus som de rekommenderar i Bangladesh.

Inför resor till till Bangladesh bör du konsultera din resemottagning i frågor kring lämpliga vaccinationer och profylax.

För allmän information om förberedelser för resa se Vårdguidens hemsida.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Islam har en stark ställning i Bangladesh, men det finns en sekulär tradition med tolerans mot andra religioner. Majoriteten av människor har en traditionell livsstil och är inte vana vid den typ av kläder svenskar ofta anser vara behagliga att bära i det tropiska klimat som råder. Särskilt kvinnor bör vara aktsamma på att korta kjolar och djupa urringningar kan uppfattas negativt av bangladeshier, alternativt tilldra sig oönskad uppmärksamhet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

I de områden i huvudstaden Dhaka där många västerlänningar bor har det förekommit en rad väskryckningar och rån. På senare tid har även väpnade rån förekommit i högre utsträckning.

Man bör vara extra försiktig och uppmärksam på offentliga platser, framförallt efter mörkrets inbrott. Undvik om möjligt att medföra pass, stora summor pengar, kreditkort eller andra stöldbegärliga föremål såsom bärbara datorer och kameror. Stölder ska rapporteras till polisen och drabbade ombeds också informera ambassaden.

Trafiksäkerhet

Trafikmiljön i Bangladesh är en av världens farligaste. Dagligen omkommer ett stort antal människor i olyckor på landets underdimensionerade och ofta dåligt underhållna vägar.
Förarutbildningen är i det närmaste obefintlig och det är norm att omkörningar sker i blinda kurvor. Det är särskilt riskfyllt att resa på vägarna efter mörkrets inbrott.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en bra reseförsäkring innan man reser till Bangladesh. Det förekommer att sjukhusen inte ens tar emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning. Särskilt viktigt är att ha en sjukvårdsförsäkring då evakuering med ambulansflyg kan bli nödvändig vid händelse av sjukdom eller olycksfall i Bangladesh. En sådan evakuering kan vara mycket kostsam och en försäkring är en förutsättning för
att det skall kunna äga rum.

Övriga upplysningar

Det går inte att växla till valutan Bangladeshiska Taka, BDT, utanför Bangladesh. Det finns bankomater på flygplatsen och på många platser i Dhaka och andra större städer som accepterar internationella konto- och kreditkort. Många affärer och restauranger accepterar också kortbetalningar.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Dhaka, Bangladesh.

Våra öppettider är:
söndag-torsdag 08.30-16.30

Öppettider för konsulära ärenden:
Tisdagar, endast efter tidsbokning på telefon eller via e-post.

Ambassadens telefontid är
Söndag - torsdag kl.08.30-16.30

Viseringsavdelningens telefontid är
Söndag - torsdag kl. 15.00 – 16.00

Telefonnummer: +880 2 55 66 8525
Mobilnummer: +88 01709654198

Ansöka om Schengenviseringar: Schengenviseringar lämnas in på VFS Global söndag - torsdag 09.00-14.00. Ingen tidsbokning krävs!

Adress:
VFS GLOBAL Sweden Visa Application Centre
Delta Life Tower, 4th Floor
Plot 7, Road 90
Gulshan-2, Dhaka-1212
Bangladesh

Du kan kontrollera statusen på din ansökan på Migrationsverkets hemsida. Följande kan kontrolleras: uppehållstillstånd för studenter, uppehålls- och arbetstillstånd, uppehållstillståndskort, pass och medborgarskap.

Länk till Migrationsverkets statuskontroll: www.migrationsverket.se/statuskontroll

Besök oss:
Bay's Edgewater, 6th Floor
Gulshan 2
Dhaka

Postadress
Embassy of Sweden
Bay's Edgewater, 6th Floor
Gulshan 2
Dhaka 1212
Bangladesh

Tel, fax, e-post:
Tel: +880 2 55 66 8500
Fax: +880 2 9852032
E-post: ambassaden.dhaka@gov.se
ambassaden.dhaka-visum@gov.se