Aktuella händelser

Det finns fortsatt en del problem med ström, mobilnät och internet efter att den tropiska stormen Matthew även drabbade Bahamas men flygplatsen på Nassau har nu åter öppnat. Evakuering av bostäder till följd av översvämningar har förekommit. Svenskar på plats uppmanas att följa rapportering i medier samt att följa lokala myndigheters råd och rekommendationer.

För mer detaljerad information:

Carribean News Now!

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids sedan 2015 zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Läs mer om zikavirus under rubriken "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Förhållandena är i allmänhet tillfredsställande, särskilt inom turistområden i huvudstaden Nassau, men viss försiktighet och sunt förnuft bör alltid iakttas.

Terrorism

I normalfallet bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Landet kan drabbas av orkaner, som normalt inträffar under perioden juni till november. Störst är faran i september-oktober. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer. Väderprognoser bör följas. Flygplatser stänger ofta inför en förväntad orkan. Kraftiga regn med översvämningar kan bli följden. Vulkanutbrott och jordbävningar förekommer i regionen.

Visumregler

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Bahamas ambassad i till exempel London:

Bahamas ambassad i London

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mild. De som får symptom får lindriga besvär och de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker.

Folkhälsomyndidgheten om Zikavirus

Om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) webbplats

Någorlunda tillfredsställande vård kan erhållas på de två mer befolkade öarna New Providence och Grand Bahama, men är betydligt mer begränsad på andra håll i landet. Evakuering för vård i USA är dyrbart och kräver försäkring eller kontant betalning i förskott.

Läs om Bahamas på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruk av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsfrekvensen är tämligen hög och turister utsatts ofta för ficktjuvar och smärre överfall och rån. Risken stiger efter mörkrets inbrott. Incidensen av våldtäkter är hög. I de uteliggande öarna är kriminaliteten ofta mindre och säkerheten högre. Försiktighet bör alltid iakttas vid kontakt med lokalbefolkningen, särskilt bör uppmärksammas en hög andel av illegala immigranter i landet, främst från Haiti.

Trafiksäkerhet

Det är vänstertrafik i landet. Trafikstockningar är vanligt förekommande i huvudstaden Nassau och aggressivt beteende uppvisas ofta, särskilt i rondeller. Vägarna på landet kan vara smala, kurviga och i dåligt skick.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Bahamas, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, East Caribbean Dollar, är den gångbara och kan tas ut i lokala bankomater men även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till de Stockholmsbaserade ambassaderna som täcker Karibien.

Sveriges förbindelser med länderna i Karibien sköts av ambassadör Claes Hammar, som är baserad i Stockholm. Ambassadören gör regelbundet resor till regionen.

Besök oss:
Tegelbacken 2
Stockholm

Postadress
Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud:
UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm
Sverige

Tel, fax, e-post:
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
E-post: ud-kss@gov.se

Svenska konsulat

Bahamas, Nassau

Konsul: John Åke Wiberg
Vicekonsul: Sofia Wiberg

Adress: Sveriges generalkonsulat
1 Bay Shore Close
West Bay Str
Nassau

Postadress: Consulate General of Sweden
P.O. Box CB 11000
Nassau
Bahamas

Tel: +1 242 326 2817
Fax: +1 242 362 6862
E-post: nassau.swecons@ldccs.cc