Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan. Beslut om avrådan fattades den 24 juli 2008. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Sedan september 2015 har den militära aktiviteten i det nordvästra gränsområdet mellan Azerbajdzjan och Armenien ökat. Den 2 april 2016 påbörjades en ytterligare eskalering av våld längs kontaktlinjen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Den 5 april ingicks en vapenvila men läget är fortsatt spänt. Det förekommer skottlossning och beskjutning på båda sidor, särskilt i regionerna Tovuz och Gazakh.

Svenskar i regionen uppmanas att iaktta försiktighet i dessa regioner samt att noga följa lokala myndigheters anvisningar vad gäller personlig säkerhet. Resor till gränsområdet kan medföra risker.

Svenska resenärer uppmanas i allmänhet att undvika plötsliga folksamlingar och demonstrationer samt att hålla sig informerade om läget på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Allmänna säkerhetsläget

Azerbajdzjan är ett relativt säkert resmål. Den fysiska säkerheten betraktas generellt som god. Fordons­trafiken är den största riskfaktorn för enskilda i den dagliga tillvaron.

Risken för en eskalering av konflikten med Armenien ska inte ignoreras, vilket bland annat märks på en stor och växande azerbajdzjansk försvarsbudget under senare år. Efter kriget med Armenien om Nagorno-Karabach under 1990-talets första hälft råder nu vapenstillestånd, men skottlossning förekommer nästan dagligen utmed stilleståndslinjen. Nagorno-Karabach kontrolleras av armeniska trupper, liksom området mellan Nagorno-Karabach och själva Armenien. Vissa av dessa områden är fortfarande minerade. Besök vid stilleståndslinjen samt hela gränszonen mellan Armenien och Azerbajdzjan bör undvikas. Det gäller även gränsen mellan den azeriska enklaven Nachtjivan och Armenien. Som en följd av konflikten om Nagorno-Karabach är gränserna mellan Azerbajdzjan och Armenien
stängda. Även de områden som gränsar till Dagestan i Ryska Federationen bör undvikas.

Under senare år har deltagare i folkliga eller politiska manifestationer ibland behandlats hårt av ordningsmakten. Det har även förekommit att journalister som bevakat sådana manifestationer frihetsberövats. Stor försiktighet bör iakttas i anslutning till eventuella demonstrationer, och stora folksamlingar bör undvikas. Utlänningar kan av polisen anmodas identifiera sig, varför man som resenär bör ha sina papper tillgängliga och i ordning.

Terrorism

Under senare år har det märkts en ökad verksamhet bland extremistiska organisationer i Azerbajdzjan. Myndigheterna i landet ägnar stora resurser till att bekämpa terrorism.

Den 26 november 2015 genomförde myndigheterna ett tillslag i staden Nardaran, vilket ledde till sammandrabbningar mellan polis och islamiska grupper. Lokala myndigheter har därefter vidtagit vissa säkerhetsförebyggande åtgärder.

UD manar svenska resenärer i Azerbajdzjan liksom i övriga Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar.

Resenärer bör hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Azerbajdzjan är beläget i ett område som ganska ofta drabbas av jordbävningar. Den senaste stora jordbävningen inträffade år 2000, men den förorsakade endast smärre materiella skador. Luftens kvalitet i Baku har förbättrats genom utlokalisering av oljeindustrin men är tidvis fortfarande så dålig att den kan orsaka problem för personer med disposition för luftrelaterade sjukdomar.

Visumregler

Svenska medborgare behöver visum till Azerbajdzjan. Viseringar utfärdas av Azerbajdzjans ambassad i Stockholm. Visum utfärdas inte på flygplatsen. Det utfärdas heller inga viseringar vid andra gränsstationer (båt, järnväg, landsväg) och landgränsen mot Ryssland (Dagestan) är stängd för utlänningar. För att undvika böter vid hemresan måste utländska medborgare som vistas i Azerbajdzjan i mer än tio dagar registrera sig hos landets migrationsmyndighet. Registreringen måste ske inom tio dagar. Registrering kan även göras online. Följ denna länk för att tillgå detaljerade instruktioner.

Azerbajdzjans ambassad i Stockholm, viseringsinformation

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa till Azerbajdzjan, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av fågelinfluensa, tuberkulos, rabies och malaria har förekommit. Vattenledningsvattnet är inte drickbart. Den offentliga sjukvården är bristfällig, men privat vård och utländska relativt välutrustade läkarstationer
finns att tillgå i Baku.

Läs om Azerbajdzjan på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Militära anläggningar bör inte fotograferas. Utan föregående tillstånd bör inte heller religiösa mål fotograferas. Kaviar får föras ut ur landet endast i små mängder för privat bruk (250 gram/person, som beläggs med exportskatt). Det finns särskilda regler för utförsel av mattor och antikviteter.

Azerbajdzjan är en sekulär stat med muslimsk kultur och religion. Den islamska läran iakttas generellt inte särskilt strikt. På landsbygden råder ofta ett mer konservativt synsätt och utmanande klädsel bör generellt undvikas.

Det azeriska språket är nära besläktat med turkiska. Dessutom talas ryska allmänt i de större städerna och på sina håll engelska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den fysiska säkerheten är generellt god. Brottsligheten utgör ingen påtaglig fara för utländska turister. Normal försiktighet bör dock iakttas, särskilt av kvinnor och efter mörkrets inbrott.

Azerbajdzjan har blivit ett transitland för narkotikahandel, och drogmissbruket har ökat. Straffen för innehav, användning och smuggling av narkotika är stränga.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är betydligt sämre än i Sverige. Trafikreglerna följs inkonsekvent och trafiken får betraktas som farlig för både bilister och fotgängare. Fortkörning, allmän vårdslöshet och brist på hänsyn är vanligt förekommande i trafiken.

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Azerbajdzjan, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige, något som annars kan bli mycket kostsamt.

Övriga upplysningar

I nödsituationer kan man kontakta Sveriges ambassad i Baku. När ambassaden är obemannad bör svenska medborgare i behov av akut konsulär hjälp kontakta UD-jouren i Stockholm på telefon +46 8 405 5005.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Besökstider:
Ambassaden är öppen för föranmälda besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Ambassadens telefontider är måndag-fredag 10.00-12.00.

Vid behov av akut konsulärt bistånd när ambassaden är obemannad, ring UD-jouren på +46 8 405 5005.

Besök oss:
ISR Plaza, Plan 11
69 Nizami Street
Baku

Postadress
Embassy of Sweden
ISR Plaza 11th Floor
69 Nizami Street
AZ-1005 Baku
Azerbaijan

Tel, fax, e-post:
Tel: +994 (0)12 505 2576
Fax: +994 (0)12 505 2567
E-post:ambassaden.baku@gov.se