Allmänna säkerhetsläget

Australien är vanligtvis ett tryggt land för resenärer men det finns skäl att vara försiktig. På badstränderna bör du noga iaktta strandvakternas anvisningar. För din egen säkerhet bör du undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer.

Reseförsäkringsskydd är nödvändigt och det kan finnas skäl att teckna en kompletterande försäkring, som täcker hobby- och fritidsverksamhet under resan.

Terrorism

Sedan 2015 delas terrorhotet i Australien in i en femgradig skala; ”certain, expected, probable, possible, not expected”. F n råder ”probable” på terrorskalan.

Mer information finns på den australiska regeringens hemsida för nationell säkerhet;

Australian National Security

Naturförhållanden / naturkatastrofer

I Australiens norra delar (NT och QLD) och i väst (WA) förekommer cykloner särskilt i november-april (cyclone season). Cyklonerna för med sig mycket hårda vindar, tungt ihållande regn med översvämningar som följd. Mer information om naturkatastrofer hittar du på:

Australian Bureau of Meteorology

I stora delar av landet är torka och vattenbrist ett stort problem. Australien är den torraste bebodda kontinenten i världen. Respektera rådande vattenrestriktioner.

Värmeböljor har under 2000-talet orsakat otaliga skogsbränder, vilka fört med sig fler dödsfall än någon annan naturkatastrof i Australien. Det är klokt att hålla sig uppdaterad såväl före som under resan om eventuella bränder och bekämpningen av dessa.

Var försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen. UV-strålningen är extra stark på breddgrader nära ekvatorn.

Visumregler

Svenska medborgare behöver visering för inresa i Australien
Visering till Australien söks på den australiska ambassaden i Berlin:
Australian Embassy Berlin
Wallstrasse 76-79
10179 Berlin
Tyskland
Tel: +49-30-88 00 88-0
Fax: +49-30-88 00 88-210
Information om visering till Australien fås från
Australiens ambassad i Berlin
För elektroniska turistviseringar, ETA, hör med din resebyrå eller se information på den
Australiska ambassadens i Stockholm hemsida
Se också följande direktlänk till elektroniska turistviseringar (ETA)
www.eta.immi.gov.au
OBS Working Holiday visa
Ambassaden vill uppmärksamma alla som funderar på att söka Working Holiday visa till Australien att vi tagit emot ett antal klagomål från svenskar som inte fått betalt av sina australiska arbetsgivare efter avslutat arbete.

Passets giltighetstid
Resenärer till Australien behöver ha en giltighetstid på sitt pass för den tid som resan tar i anspråk (till den dagen då du lämnar landet). Dock kräver flera länder på vägen till Australien från Sverige en längre giltighetstid på pass, oftast minst sex månader. Kontrollera därför alltid passets giltighetstid samt var du ska mellanlanda på vägen till Australien och vilka regler som gäller för detta land. Om du planerar att stanna i Australien under en längre tid, exempelvis för Working Holiday kan det vara klokt att ansöka om nytt pass innan du lämnar Sverige då kostnaden är lägre än om du ansöker i Australien. Ordinarie pass i Australien kan endast ansökas om och utfärdas på ambassaden i Canberra.
Tullbestämmelser
Australien har mycket strikta regler för införsel av animaliska produkter, nötter, torkad frukt, grönsaker, örtor och kryddor, kex, kakor, teer, kaffebönor, mjölkbaserade produkter och sportutrustning (inklusive campingutrustning). Detta för att skydda det unika djur- och växtlivet. Det är viktigt att du uppger korrekt information på inresekort (som du får ombord på flygplanet) samt i kontakt med den australiska tullpersonalen.

Läs mer på;
Department of Agriculture

Hälso- och sjukvård

Sjukvården håller hög standard. De flesta sjukhus i storstäderna har akutmottagningar dygnet runt. Sverige och Australien har ett gällande ömsesidigt hälsovårdsavtal. Det innebär att alla svenska medborgare som söker akut sjukvård normalt får tillbaka en del av de läkararvoden, laboratorieavgifter mm som han/hon betalt från Medicare-systemets kontor. Observera att hälsovårdsavtalet inte inkluderar ambulanstransport eller tamdvård.

Om du inte ingår i någon riskgrupp behövs inga särskilda vaccinationer för att vistas i Australien utöver normalt grundskydd.

Mer information om förekommande sjukdomar och vaccinationer finns här:
1177 Vårdguiden Australien

Under den tid på året som cykloner och översvämningar drabbar norra Queensland förekommer virussjukdomen denguefeber. Det finns tre typer av dengue och även om man klarar ett första angrepp och blir immun kan man drabbas av någon av de andra två typerna av sjukdomen. I svåra fall av dengue, hemorragisk dengue, kan ugången vara dödlig. Denna typ av dengue uppstår hos patienter som återinfekteras med denguevirus (normalt brukar turisterna klara sig bättre än den inhemska befolkningen).Dengue orsakas av ett virus (flavivirus) som sprids via myggor. Det finns ännu inget verksamt vaccin mot sjukdomen och heller inget specifikt läkemedel. Man skyddar sig bäst genom att använda myggstift och kläder. De smittande aedesmyggorna är aktiva även under dagtid även om det är främst på kvällstid som de biter. Att sova under myggnät rekommenderas.

Lokala lagar och sedvänjor

Resenärer bör iaktta särskild respekt för ursprungsbefolkningens kultur och traditioner. För att besöka vissa områden krävs särskilda tillstånd.

Mer information om att besöka aboriginska landområden finns att läsa här
Indigenous Communities and the Environment

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt är den personliga säkerheten god och turister utsätts sällan för allvarligare brott än stöld och rån. Trafikolyckor förekommer dock relativt ofta (se trafiksäkerhet nedan).

I Australien finns ett rikt djurliv och många arter som inte finns i andra länder. Risken för att råka ut för hajar och krokodiler samt giftiga ormar, spindlar eller maneter (dödliga) är statistiskt liten, men bör ändå inte negligeras. Ett antal dödsfall förekommer varje år. Trafiken är i Australien, liksom i övriga delar av världen, den stora riskfaktorn (se nedan).

Australien har en mycket strikt narkotikalagstiftning och även mindre mängder "soft drugs" kan resultera i fängelsestraff och deportering.

Telefonavlyssning och videoövervakning används i brottmålsutredningar. Det förekommer i vissa delstater att polismyndigheter tillämpar så kallad brottsprovokation.

Mycket strikta karantänsbestämmelser tillämpas. Det är i huvudsak förbjudet att föra in livsmedel och gränsbevakningsmyndigheterna bör underrättas t ex om träföremål som förs in i landet. Även vid delstatsgränsövergång förekommer strikt karantänskontroll (det är t ex förbjudet att föra in frukt och vissa grönsaker till South Australia).

Läkemedel och medicin för eget bruk får införas. Om du regelbundet tar medicin eller lider av sjukdom bör du också ha ett intyg – på engelska - från läkare om din medicin och lämplig behandling vid ev insjuknande.
Australian Customs hemsida

Trafiksäkerhet

I Australien råder vänstertrafik. Var därför extra vaksam i trafiken oavsett hur du tar dig fram. Det är lag på att använda bilbälte. En viktig trafikregel är att ge företräde åt fordon som kommer från höger. Det finns många hastighetsövervakningskameror och böter för trafikförseelser är dryga. Det är förbjudet enligt lag att tala i mobiltelefon som bilförare.

I gryning och skymning kan ofta kängurur och andra djur korsa vägarna.

När det gäller cykling gäller precis som i Sverige lag på lyse fram och bak. Det är även lag på att använda hjälm när man cyklar.

Försäkringsskydd

Sjukvårdskostnader i Australien är höga och en heltäckande sjuk- och olycksfallsförsäkring är viktigt att ha. I hemförsäkringen ingår ofta ett omfattande reseskydd men det gäller normalt bara de första 30 eller 45 dagarna under resan. Även vissa banker och kreditinstitut erbjuder ibland reseförsäkringar beroende på hur man betalar för sin resa. Om du ska prova på exempelvis dykning och liknande bör du se till att försäkringen täcker den sortens aktiviteter.

Övriga upplysningar

Inför resan bör du noga kontrollera att ditt pass är helt och att det är giltigt en längre tid. Avstånden i Australien är mycket stora och numera är det – i Australien – endast på den svenska ambassaden i Canberra som du kan ansöka om ett nytt ordinarie svenskt pass.

Vissa honorärkonsulat kan ta emot ansökan om provisoriskt pass (nödpass). Tänk på att passet är en värdehandling och om det kommer i fel händer kan du riskera att utsättas för identitetsstöld. Om du förlorar passet bör du kontakta polisen i Sverige eller en svensk ambassad för att spärra det.

Det allmänna nödnumret är 000 (polis, ambulans och brandkår).

Infrastruktur och mobiltelefoninät

Australien är oerhört stort till ytan och stora områden är obebyggda. Det finns goda flygförbindelser mellan större städer men varken tåg eller busstrafiken är rikstäckande.

Utanför storstäderna är det vanligt att mobiltelefontäckning saknas helt. Det kan därför vara bra att tala om för anhöriga hemma i Sverige att det kan vara svårt att nå dig på mobiltelefon. Ambassaden och honorärkonsulaten får ofta samtal från oroliga anhöriga i Sverige, som har svårt att nå anhöriga och vänner i Australien.

Australiska utrikesdepartementets reserekommendationer

Turistinformation

Förfrågningar om turistinformation om Australien lämnas av Australiens ambassad i Stockholm, se också
www.australia.com

Tourism and Travel Australia

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Canberra, Australien

Våra besökstider är:
måndag-torsdag 09.00-12.00 och 14.00-16.00
fredag 09.00-12.00 och 14.00-15.00

Telefontider passfrågor:
måndag 11.00-12.30 och 14.00-16.00
onsdag 09.00-12.00 och 14.00-16.00
fredag 09.00-12.00

Telefontider visumfrågor:
onsdag 09.00-12.00
fredag 09.00-12.00

Öppettider för passansökan:
tisdag och torsdag 09.00-12.00 och 14.00-16.00

Besök oss:
5 Turrana Street
Yarralumla, Canberra

Postadress
Embassy of Sweden
5 Turrana Street
Yarralumla ACT 2600
Australien

Tel, fax, e-post:
Tel: +61 2 6270 2700
Fax: +61 2 6270 2755
E-post: ambassaden.canberra@gov.se
ambassaden.canberra-visum@gov.se
ambassaden.canberra-pass@gov.se

Svenska konsulat

Adelaide (South Australia)

Öppettider: Enligt överenskommelse. Upphämtning av beställda svenska pass och körkort kan göras på konsulatet måndag-fredag 9.00-17.00

Honorärkonsul: Joshua B Teague

Adress: 34 Carrington Street
Adelaide SA

Postadress: Consulate of Sweden
PO Box 6055
Halifax Street
Adelaide SA 5000

Tel: +61-8-8205 2913
Fax: +61-8-8212 6590
E-post: consulsweden@barchambers.com.au

Svenska konsulat

Brisbane (Queensland)

Öppettider. Tisdag och torsdag 9.00-13.00 enligt överenskommelse

Honorärkonsul: Nigel Chamier
Honorär vicekonsul: Helena Fitzpatrick

Adress: Level 5, 241 Adelaide Street
Brisbane QLD 4000

Postadress: Consulate of Sweden
GPO Box 3248
Brisbane, QLD 4001

Tel: +61-7-3229 4515
Fax: +61-7-3229 4588
E-post: swedishconsul@nacinvestments.com.au

Svenska konsulat

Cairns (Queensland)

Öppettider: måndag-fredag 08.30-17.00

Honorärkonsul: Dennis G. Howe
Konsulär assistent: Betty Gorry

Adress: c/o Aus Mining Personnel Pty Ltd
22/29 Grafton Street
Cairns

Postadress: Consulate of Sweden
PO Box 7142
Cairns, QLD 4870

Tel: +61-7-4041 1377
Fax: +61-7-4031 3143
E-post: info@ausmining.com.au

Svenska konsulat

Darwin (Northern Territory)

Öppettider: måndag-fredag 08.00-16.30

Honorärkonsul: Dr Simon Elix
Assistent: Dr Stephen Baddeley
Assistent: Pamela Ryan

Adress: Consulate of Sweden
c/o Central Specialists Clinic
Northern Territory House, level 8
22 Mitchell Street
Darwin NT 0800

Postadress: Consulate of Sweden
GPO Box 2045
Darwin NT 0801

Tel: +61-8-8981 1711
Fax: +61-8-8941 7288
E-post: pamela@centralspecialists.com.au

Svenska konsulat

Hobart (Tasmania)

Öppettider: enligt överenskommelse

Honorärkonsul: Ashley Harris

Adress: 24-26 Mays Point Road
Lauderdale TAS 7021

Postadress: P O Box 19
Lauderdale TAS 7021

Tel: +61-(0)408 331 895 (mobil assistent Noel Davies)
E-post: harrisashley@bigpond.com

Svenska konsulat

Melbourne (Victoria)

För upphämtning av beställda svenska pass och körkort, kontakta svenska kyrkan i Melbourne, 21 St Georges Rd Toorak, VIC 3142 Melbourne. Öppettider för upphämtning av svenska pass/körkort är tisdag och onsdag 13.00-15.00. Tel +61-3-9827 5580. Alla konsulära ärenden handläggs av ambassaden i Canberra.

Honorärkonsul: Vakant

Adress: 21 St Georges Rd
Toorak VIC 3142

Tel: +61-3-9827 5580 (Svenska kyrkan)
Fax: +61-3-9826 6838
E-post: ambassaden.canberra@gov.se

Svenska konsulat

Perth (Western Australia)

Öppettider: måndag-torsdag 09.00-15.00.

Honorärkonsul: Lisa Jahrsten
Assistent: Ghodeleine Grogan

Adress: Unit 4 - 105 Broadway
Nedlands WA 6009

Tel: +61-(0)404 431 900
Fax: +61-8-9223 0588
E-post: consul.perth@ambafrance-au.org

Svenska konsulat

Sydney (New South Wales)

Öppettider: tisdag-fredag 09.30 - 12.30

Honorary Consul General : Roger Letherbarrow
Assistant: Lynn Forrester
Assistant: Kathleen Campisi

Adress: Consulate General of Sweden
Suite 10C, Level 1
287 Military Road
Cremorne NSW 2090

Postadress: Consulate General of Sweden
PO Box 428
Cremorne Junction NSW 2090

Tel: +61-2-9909 3336
Fax: +61-2-9908 3336
E-post: info@swedishconsulsyd.com.au