Aktuella händelser

Sedan september 2015 har den militära aktiviteten i det norra gränsområdet mellan Armenien och Azerbajdzjan ökat. Den 2 april 2016 påbörjades en ytterligare eskalering av våld längs kontaktlinjen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Den 5 april ingicks en vapenvila men läget är fortsatt spänt. Det förekommer frekvent skottlossning och beskjutning på båda sidor, särskilt i regionerna Tavush och Gegharkunik.

Svenskar i regionen uppmanas att iaktta stor försiktighet och vaksamhet samt att noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor. Resor till gränsområdet bör noga övervägas.

Besök ambassaden Bakus hemsida för information om avrådan från icke-nödvändiga resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan.

Allmänna säkerhetsläget

Armenien är ett förhållandevis säkert resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade.

Sedan kriget om Nagorno-Karabach under första hälften av 1990-talet råder vapenstillestånd mellan Armenien och Azerbajdzjan, men skottlossning förekommer fortfarande längs stilleståndslinjen. Det råder ett spänt läge i det norra gränsområdet sedan 2015 och resenärer uppmanas iaktta försiktighet och vaksamhet. Vissa områden omkring Nagorno-Karabach är minerade. Besök vid stilleståndslinjen bör undvikas.

Armeniens gränser till Azerbajdzjan och Turkiet är stängda till följd av Nagorno-Karabach-konflikten.

Svenskar som besöker Armenien bör följa lokal nyhetsrapportering och uppmanas undvika demonstrationer och större folksamlingar.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Armenien ligger i ett område som ofta drabbas av mindre jordbävningar. Den senaste kraftiga jordbävningen inträffade för drygt 25 år sedan och krävde över 25 000 människoliv.

Visumregler

Sedan januari 2013 behöver svenska medborgare inte längre visum för inresa i Armenien. Visum krävs dock för vistelse som överstiger 180 dagar per år. Armeniens ambassad i Stockholm kan svara på frågor om visum.

Embassy of the Republic of Armenia

Svenskar som är bosatta eller avser att stanna en tid i landet är välkomna att anmäla sin utlandsvistelse. Du kan registera dina uppgifter här.

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i Armenien, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av tuberkulos och malaria har förekommit. Den offentliga sjukvården är på sina håll bristfällig, men i huvudstaden Jerevan finns privat vård att tillgå.

Lokala lagar och sedvänjor

Svenskar som besöker Armenien bör undvika demonstrationer och större folksamlingar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Armenien är ett förhållandevis säkert land att vistas i som turist, men normal försiktighet bör iakttas. Armenien är ett transitland för narkotikahandel och straffen för narkotikainnehav är stränga.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten håller en lägre nivå än i Sverige och besökande svenskar som rör sig i trafiken till fots eller bakom ratten bör vara uppmärksamma, särskilt efter mörkrets inbrott. Utanför huvudstaden Jerevan är vägarna ofta av dålig kvalitet.

Visumregler

Försäkringsskydd

Svenskar som besöker Armenien bör se till att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i landet.

Övriga upplysningar

På grund av tekniska orsaker kan den svenska och brittiska ambassaden inte utöva verksamhet från 34, Baghramyan Avenue. Till dess att dessa tekniska orsaker är lösta, kommer båda beskickningarna att arbeta från temporära platser i Jerevan.

Den svenska ambassaden kommer att vara stängd till och med 30 juni 2016. Under denna period, kan ambassaden nås på telefon +374 (0) 95 95 95 01 mellan 09.30 och 12.30 på vardagar.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Av tekniska skäl kommer den svenska ambassaden tills vidare inte att kunna utöva verksamhet i sina lokaler på Baghramyan Avenue 34 i Jerevan. Till dess att de tekniska problemen är lösta, kommer ambassaden att befinna sig i temporära lokaler i Jerevan.

Ambassaden kommer att kunna nås på telefon +374 (0) 95 95 95 01 mellan 09.30 och 12.30 på vardagar och via email till: ambassaden.jerevan@gov.se

Besök oss:
Baghramyan Avenue 34, Jerevan

Postadress
Embassy of Sweden
34, Baghramyan Avenue
Yerevan
Armenia

Tel, fax, e-post:
Tel: +374 95 959501
Fax:
E-post: ambassaden.jerevan@gov.se