Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Argentina har försämrats de senaste åren. Turister bör vidta försiktighetsåtgärder och vara uppmärksamma, i synnerhet i Buenos Aires och dess förorter.

Förvara alltid pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i säkerhetsskåp. Då man behöver kunna legitimera sig när man rör sig på stan är det fördelaktigt att lämna passet på hotellet/hemma och bära med sig en kopia av passet i stället. Om man nu blir av med passet så är det viktigt att veta att Moneygram och Western Union inte accepterar provisoriska pass som har utfärdats av ambassaden för att ta ut pengar på kontor i Argentina.

Skylta inte med värdesaker såsom kameror, mobilltelefoner, datorer eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn, inte ens för ett ögonblick. Håll alltid en hand eller fot på bagaget vid hotell-/hostelreceptioner, buss-/tågterminaler, etc.

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet. På senare tid tycks denna form av brottslighet ha ökat, särskilt där många människor samlas som i tunnelbanan, buss- och tågterminaler samt i turistområden som San Telmo, Palermo och Retiro och på marknader.

Kidnappningar förekommer men de är vanligen riktade mot kända, välbärgade argentinare som kidnappare vet kan betala lösensummor och inte mot okända utlänningar.

Priser i dollar (t.ex. hyreskostnader) kan vanligtvis betalas i lokal valuta eller genom bankkort. Fråga om du är osäker.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Agentina bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, ombord på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Med viss regelbundenhet inträffar stora skyfall som inte minst i Buenos Aires leder till att stora områden översvämmas snabbt.

Dödsfall har inträffat vid dessa tillfällen. Bilister bör exempelvis undvika tunnlar och fotgängare bör hålla i åtanke att strömförande kablar och dylikt kan falla ned i vattenansamlingar.

Besökande rekommenderas att hålla sig uppdaterade om läget och alltid följa myndigheternas råd.

Visumregler

Svenskar behöver inte visum för inresa till Argentina om besöket ska vara högst 90 dagar.

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands, har du själv ett ansvar för din egen hälsa och behandling, om en sådan skulle bli nödvändig. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd före avresan.

I Argentina finns det sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård, men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Det rekommenderas att resenärer stämmer av med sitt försäkringsbolag vilket eller vilka sjukhus som de rekommenderar i Argentina. Man kan alltid vända sig till offentliga sjukhus.

Inför resor till Argentina bör du konsultera din resemottagning i frågor kring lämpliga vaccinationer och profylax.

För allmän information om förberedelser för resa se Vårdguidens hemsida.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Zikaviruset

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

I Argentina har lokala fall av zika-virus rapporterats i provinsen Tucumán, och den sjukdomsbärande myggarten Aedes Aegypti som också bär på dengue (se nedan) har spritt sig till de flesta provinserna, särskilt i nordöstra delen av landet: Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos. Se nedan för mer information om dengue.

Vad ska man göra som resenär?
Ta del av reseinformationen på utrikeskansliet.se. När det gäller hälsa och smittor hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats. Under resan är det bra att hålla sig informerad via Utrikeskansliet.

Ska gravida låta bli att åka till de här länderna?
UD avråder inte från resor på grund av zikaviruset, men vi uppmanar alla resenärer att utifrån sina behov ta reda på förutsättningarna för ett besök i det aktuella landet.
Det är också bra att prata med sin mödravårdcentral inför en resa.

Denguefeber i provinserna
Risk för denguefeber råder i framför allt de nordöstra provinserna Misiones (den värst drabbade, med över 2 000 fall), Formosa, Chaco och Corrientes men fall har rapporterats även i provinsen Buenos Aires och i områden som ligger runtomkring huvudstaden. Dengue har rapporterats i sammanlagt 21 utav landets 24 provinser. Undantagna är San Luis (i väst), Chubut och Santa Cruz (i Patagonien).

Sjukdomen är en influensaliknande febersjukdom även kalla"benknäckarsjuka" då den börjar med huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Sjukdomen är i regel godartad och man får oftast enbart en övergående feber. Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden. Se Folkmyndighetens webbplats för att lära dig mer om denna sjukdom genom att klicka här.

Vad kan du göra för att undvika dengue?
Det finns inget vaccin mot sjukdomen men man kan minska risken för dengue genom att skydda sig med myggmedel, använda impregnerat myggnät samt spreja sovrummet med myggmedel. Om man misstänker att man drabbats av dengue-feber bör man uppsöka läkare.

HIV/AIDS

HIV/AIDS förekommer i Argentina. Idag beräknas 120 000 personer eller 0,7 av den vuxna befolkningen leva med sjukdomen, varav flertalet tillhör speciellt utsatta riskgrupper. Allvarligast är situationen i Buenos Aires. För övrig hälsoinformation rekommenderas kontakt med en svensk hälsoklinik innan avfärd.

Influensa A H1N1
Generella rekommendationer har publicerats i media och från Hälsoministeriets sida. För uppdaterad information hänvisar vi till myndighetens hemsida:
Ministerio de Salud de la Nación

Gula febern i norra Argentina
Argentinska myndigheter rekommenderar att resenärer till provinserna Misiones och Formosa vaccinerar sig mot Gula febern.

Slutligen kan sägas att avstånden är långa i Argentina och provinserna avviker mycket från varandra, något som är skäl nog att redan innan resan ta reda på provinsens särdrag och faror. De varningar som gäller för Buenos Aires gäller inte nödvändigtvis för Patagonien, som är den glesast bebodda delen av landet.

Svenska Folkhälsomyndigheten publicerar rekommendationer på sin hemsida http://www.folkhalsomyndigheten.se/

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det har förekommit väpnade rån under dagtid i Buenos Aires centrum och på livligt trafikerade motorvägar. Ambassaden har fått rapporter om väpnade rån i stadsdelarna La Boca och Palermo. Dock är det som i alla stora städer störst risk att utsättas för brott efter mörkrets inbrott. Uttag av pengar i automat bör därför ske på dagen, men även då under uppsyn. Särskilt stor försiktighet skall iakttas mot ficktjuvar på bussterminalerna i Buenos Aires och Mendoza. Lämna aldrig väskor utan uppsikt.

Det är vanligt att väsk- och fickstölder genomförs i grupp där någon eller några får offret att släppa bevakningen över sina ägodelar medan en annan genomför stölden. En vanlig variant är att en okänd person kommer fram och upptäcker matspill på offrets kläder och erbjuder sig att hjälpa till att ta bort den.

Från flygplatsen lönar det sig att antingen ta en beställd taxi eller en flygbuss.

I Buenos Aires är det säkrast att resa med RADIOTAXI, som tillhör de officiella taxibolagen.

Demonstrationer förekommer ofta i Argentina och särskilt i Buenos Aires. Dessa anordnas ofta utan tillstånd och med kort varsel varför man måste vara uppmärksam på plötsligt uppkomna folksamlingar. Generellt sett intar polisen en passiv hållning men våldsamheter kan förekomma. Detta gäller även under och efter stora fotbollsmatcher som brukar äga rum på lördagar och söndagar. Vad gäller demonstrationer och större evenemang uppmanas besökande att informera sig om dessa via media. Brandsäkerheten är ibland undermålig och alla resenärer uppmanas att ta reda på var nödutgångar finns vid tillställningar med mycket folk.

Omfattande och långvariga strömavbrott förekommer ibland, speciellt under de varmare månaderna under december och januari.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är låg jämfört med svenska mått. Bílisterna kör fort och håller sig inte i egna filer. Omkörning sker på den sidan där det finns utrymme, det vill säga lika gärna till höger om framförvarande bilist som till vänster - många gånger utan att blinkers används. Många kör dessutom alkoholpåverkade. Gångtrafikanter bör iaktta stor försiktighet och komma ihåg att fotgängare inte ges företräde.

Man bör även vara försiktig och uppmärksam när man reser med buss, tåg och tunnelbana. Både på grund av delvis dålig standard men också av säkerhetsskäl.

Försäkringsskydd

Som alltid vid utlandsresor bör en resenär vara försäkrad före avresan från Sverige. Reseskyddet i en hemförsäkring gäller normalt endast de första 45 dagarna, och är man borta längre än 45 dagar bör en kompletterande reseförsäkring tecknas.

Övriga upplysningar

I Argentina finns tre konsulat, ett i Córdoba, ett i Oberá och ett i Ushuaia.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Buenos Aires, Argentina.

Besökstider: måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Telefonväxeln: måndag-fredag kl. 09.00-13.00 samt måndag och onsdag kl. 14.00-16.00
Passansökningar: tisdag och torsdag kl. 10.00-12.00.

Besök oss:
Olga Cossettini 731, våning 2
Buenos Aires

Postadress
Embajada de Suecia
Olga Cossettini 731, 2do. piso
C1107CDA,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

Tel, fax, e-post:
Tel: +54 11 4312 2862
E-post: ambassaden.buenos-aires@gov.se

Svenska konsulat

Córdoba

Provinserna La Rioja, Santa Fé, San Juan, Mendoza, San Luís, Tucuman, Salta, Jujuy, Santiago del Estero och Catamarca.

Honorärkonsul: Lilia Pagani
Assistent: Belén Pérez

Adress: Sveriges konsulat
Consulado de Suecia
Bv. Chacabuco 1160
5000 Córdoba
Argentina

Tel: +54 351 420 8254
Fax: +54 351 420 8336
E-post: mbperez@arcor.com

Oberá

Provinserna: Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes.

Honorärkonsul: Mónica Erasmie de Rendón

Adress: Sveriges konsulat
Consulado de Suecia
La Rioja 355
3360 Oberá, Misiones
Argentina

Tel: +54 3755 421728
Fax:
E-post: merasmie@gmail.com

Ushuaia

Provinserna: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Rio Negro, Antártida el Islas del Atlántico Sur.

Honorärkonsul: Maria Giró

Adress: Gobernador Paz 1569
9410 Ushuaia
Tierra del Fuego
Argentina

Tel: +54 2901 423240
E-post: mariagiro@hotmail.com