Allmänna säkerhetsläget

Det amerikanska säkerhetsministeriet (Department of Homeland Security) har infört ett varningssystem i fem nivåer och anger olika färger för olika risknivåer. Den lägsta nivån är Low (grön) och däefter följer Guarded (blå), Elevated (gul), High (orange) och Severe (röd).

Department of Homeland Securitys webbplats

De senaste åren har risken generellt för attentat bedömts som Elevated (gul), respektive som High (orange) för alla internationella och inrikes resor.

Officiella uttalanden om hot- och terrorläget finns på hemsidan för Department of Homeland Security.

Department of Homeland Security

Den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten, U.S. Transportation Security Administration informerar om gällande bestämmelser på sin webbplats.

U.S. Transportation Security Administration

Liksom i Sverige har säkerhetskontrollerna på flygplatserna skärpts och begränsningar har införts för bland annat den mängd vätska som en passagerare får ha med sig i handbagaget på flyget.

Terrorism

Hotbedömning
Hot om terrorism har blivit en del av vardagen runt om i världen. Det är viktigt att resenärer iakttar försiktighet och är observanta på förändringar av läget som kan påverka den personliga säkerheten under besöket i USA. USA (U.S. Department of Homeland Security) använder en tvågradig skala för sannolikheten för terrorattentat. Imminent – en attack kan förväntas och hotet är överhängande, elevated – en attack är mycket möjlig. http://www.dhs.gov/national-terrorism-advisory-system

Amerikanska myndigheter bedömer att risken för terroristattentat riktat mot USA är elevated.

Råd till resenärer
Det allmänna rådet till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i USA och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism Svenska regeringens webbplats: Regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

USA täcker ett mycket stort område med många typer av klimat- och väderförhållanden. På den amerikanska västkusten inträffar relativt ofta skogsbränder, jordskred och jordbävningar. Mellanvästern och norra delstaterna drabbas ofta av orkaner och snöstormar. Östkusten har under den kalla årstiden regelbundet underkylt regn och översvämningar. I södern torka och mycket kraftig värme återkommande problem på sommaren.

Väder och temperatur kan skifta mycket snabbt. Det är därför viktigt att följa de lokala väderrapporterna. Vid hot om orkaner förmedlar TV och radio råd och uppmaningar från lokala och centrala myndigheter. Ett beslut om obligatorisk evakuering av ett område kan fattas av myndigheterna och måste följas av alla, inklusive utländska medborgare.

Information om orkaner finns på National Hurricane Centers webbplats.

Visumregler

Resenärer till USA uppmanas att undersöka viseringsregler och inresetillstånd med amerikanska ambassaden i Stockholm i god tid. Se nedan länk:

Amerikanska ambassaden i Stockholm

Hälso- och sjukvård

Det finns ett stort utbud av såväl läkare som tandläkare i USA. Standarden på sjukhusen varierar. Generellt sett är kostnaderna för läkar- och tandvård mycket höga. Besökare bör ha reseförsäkring/hemförsäkring som täcker sjukvårdskostnader i USA (se avsnittet om försäkringsskydd nedan). Utan försäkring krävs som regel betalning före behandling. Tänk på att ta med nödvändiga mediciner och en kopia på receptet om medicinen skulle försvinna.

Motsvarigheten till det svenska larmnumret 112 för polis, ambulans, brandkår m m är 911. Detta nummer gäller i hela USA.

Zikavirus
Viruset sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. De som får symptom får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

Hittills har fall av zikavirusinfektion rapporterats från Chile (Påskön, 2014), Brasilien, Colombia, Surinam, Guatemala, El Salvador, Mexiko, Paraguay, Honduras, Venezuela, Panama, Franska Guyana, Martinique, Puerto Rico, Barbados, Ecuador, Guyana, Haiti, Saint Martin, Bolivia och i delstaterna Florida och New York i USA.

Använd ett bra myggmedel som innehåller dietyltoluamid (DEET) på exponerad hud tillsammans med ljusa heltäckande kläder. Om du behöver solskyddmedel, applicera myggmedel efter solskyddsmedlet.

Länk till Världshälsoorganisationen:
who.int

Länk till Folkhälsonämnden:
folkhälsonämnden.se

Länk till Amerikanska Centers for Disease Control and Prevention:
cdc.gov

Lokala lagar och sedvänjor

Varje delstat har sina egna lagar och regler vid sidan av de nationella. Dessutom finns en rad olika förordningar. Ibland kan skillnaden vara stor jämfört med i Sverige. Besökare bör noga observera skyltar och anslag. Böter för förseelser kan avkrävas på plats.

Som svensk bör man komma ihåg att dricks till servitörer, taxichaufförer och andra inom servicesektorn är regel och förväntas allmänt. Mellan 15% och 20% dricks är vanligt gäller för restaurangnotor. I vissa fall, särskilt för större sällskap, kan dock notan även inkludera dricks.

Kriminalitet och personlig säkerhet

De allmänna riktlinjer som gäller för resor utanför Norden gäller även för USA. Viktiga saker bör förvaras på ett säkert ställe och så nära kroppen som möjligt när man rör sig utomhus. Mörka gator och platser bör undvikas och normal försiktighet iakttas. Det kan vara bra att ha en kopia av pass - och eventuellt visum - som förvaras separat från originalen.

Brottsligheten i USA varierar kraftigt från stad till stad och från stadsdel till stadsdel. Den är som regel högre i de större städerna. Ficktjuvar är särskilt vanliga runt bussterminaler, tågstationer, flygplatser och populära turistattraktioner. Illegala taxibilar, som kör utan taxameter, är vanliga vid flygplatser och tågstationer.

Trafiksäkerhet

USA omfattar ett mycket stort område och vägnätet är väl utbyggt. Trafiken är oftast mycket tät och trots att de större vägarna är av mycket hög standard (och ständigt övervakad av polis) förolyckas och skadas ett stort antal människor i trafiken varje år. Rattonykterhet orsakar många olyckor och olika promillegränser gäller i olika delstater. Samtidigt är USA ett land som lämpar sig för bilturism och att hyra bil i samband med ett besök är ett ofta utmärkt sätt att se landet. Stora prisvariationer förekommer dock mellan olika städer och stater och det kan oftast vara fördelaktigt att hyra bil före avresan från Sverige.

Kollektivtrafiken är under uppbyggnad, men är inte av lika god standard som en besökande svensk har vant sig vid hemma. New York City och även Washington DC har väl utbyggd tunnelbana.

Mobiltelefon och en e-postadress underlättar kontakten med anhöriga och vänner. Ändrade reseplaner bör meddelas.

Försäkringsskydd

Det finns några förberedelser som är viktiga att göra innan du reser. Se alltid till att ha en reseförsäkring, ett giltigt pass och rätt vaccinationer. Tänk på att du alltid lyder under det lands lagar som du vistas i. Se därför till att vara väl påläst om ditt resmål.

Övriga upplysningar

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Washington, USA.

BESÖK OSS
2900 K Street, N.W.
Washington

POSTADRESS
Embassy of Sweden
2900 K Street, N.W.
Washington, DC 20007
USA

Tel +1 202 467 2600
Fax +1 202 467 2699
E-post e-post: ambassaden.washington@gov.se

Ambassadens ordinarie öppettider är:
måndag-fredag kl. 08.30-17.00, receptionen har lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00. Om en nödsituation uppstår utanför ordinarie kontorstid ring ambassadens växel och följ anvisningarna.

Besökstid för pass - tidsbokning krävs:
kl. 14.00-16.30

Telefontid för viseringar:
måndag och torsdag
kl. 11.00-12.00

Tidsbokning för viseringar skall göras via VFS Global:
www.vfsglobal.se/USA
e-post: info.swdc@vfshelpline.com
Tidsbokningar och viseringar kan göras på sex olika VFS kontor runtom i USA. Se deras hemsida för kontaktinformation.

SVERIGES AMBASSAD, GENERALKONSULAT OCH REPRESENTATION

FN, New York
USA, New York
USA, San Francisco
USA, Washington

SVENSKA KONSULAT

Boston
Consulate General of Sweden
326 A Street, Suite 2C
Boston, MA 02210

Distrikt: Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island och Vermont.

Besökstider:
Måndag, tisdag och torsdag mellan kl 10.30 - 14.30

Jamestown
Consulate of Sweden
9-11 East 4th Street
Jamestown, NY 14701
USA
Öppettider:
måndag-fredag 08.30-17.00.

Distrikt: Jamestown och omliggande områden i staten New York.

Philadelphia
Consulate of Sweden in Philadelphia
1735 Market Street
Suite 3750
Philadelphia, PA 19103
Distrikt: Pennsylvania

Anchorage, AK
E-post: anchorage@consulateofsweden.org
Tel: +1 (907) 242-1482

2600 Redwood Street
Anchorage, AK 99508-3973

Distrikt: Alaska.

Atlanta, GA
E-post: atlanta@consulateofsweden.org
Tel: +1 (404) 408-7460

One Securities Centre
3490 Piedmont Road, N.E., suite 1400
Atlanta, GA 30305-4808

Distrikt: Georgia.
Onsdag 12.00 - 15.00 (intervjuer endast genom tidsbokning)

Boston, MA
Fax: +1 617 423 2057
E-post: boston@consulateofsweden.org
Tel: +1 617 451 3456

326 A Street, Suite 2C
Boston, MA 02210
USA

Distrikt: Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island och Vermont.

Måndag, tisdag och torsdag mellan kl 10.30 - 14.30

Chicago, IL
Fax: +1 312 781 1816
E-post: chicago@consulateofsweden.org
Tel: +1 (312) 781 6262

150 North Michigan Avenue
Suite 1940
Chicago, IL 60601-7593
USA

Distrikt: Illinois, Indiana, Kentucky och Tennessee.
Måndag och onsdag: 14-17
Tisdag, torsdag och fredag: 10-14

Cleveland, OH
E-post: cleveland@consulateofsweden.org
Tel: + 1 (216) 421 8016

The Cleveland Institute of Art,
11610 Euclid Ave,
Cleveland, OH 44106
USA

Distrikt: Ohio.

Dallas, TX
Fax: +1 214 522 0148
E-post: dallas@consulateofsweden.org
Tel: +1 214 521 2312

3808 Miramar Avenue
Dallas, TX 75205
USA

Distrikt: Norra Texas.

Denver, CO
Fax: +1 303 758 1091
E-post: denver@consulateofsweden.org
Tel: +1 303 758 0999

1720 S. Bellaire St, suite 530
Denver, CO 80222
USA

Distrikt: Colorado, New Mexico och Wyoming.
Telefontid: måndag-fredag 09.00-12.00, 13.15-15.00.
Tidsbokning krävs för besök.

Detroit, MI
E-post: detroit@consulateofsweden.org
Tel: + 1 (248) 762 5304

635 Puritan Ave,
Birmingham, MI 48009
USA

Distrikt: Michigan.
Tidsbokning enligt överenskommelse.

Fort Lauderdale & Miami, FL
Fax: +1 (954) 467 1731
E-post: fortlauderdale@consulateofsweden.org
Tel: +1 (954) 467 3507

101 NE 3rd Avenue, suite 1700
Fort Lauderdale, FL 33301
USA

Distrikt: Florida.
Måndag - fredag 8.30-15.00

Honolulu, HI
Fax: +1 (808) 535 8444
E-post: honolulu@consulateofsweden.org
Tel: + 1 (808) 535 8495

700 Bishop Street, suite 2100
Honolulu, Hawaii 96813
USA

Distrikt: Hawaii.
Endast genom tidsbokning.
Telefontid: måndag-fredag 10.30-15.00.

Houston, TX
Fax: +1 713 953 7776
E-post: houston@consulateofsweden.org
Tel: +1 713 953 1417

3730 Kirby Drive, Suite 805
Houston, TX 77098
USA

Distrikt: Södra Texas, Oklahoma och Arkansas.
Måndag, onsdag, fredag 9.00-14.00.

Jamestown, NY
Fax: +1 (716) 484 2133
E-post: jamestown@consulateofsweden.org
Tel: +1 (716) 484 7191

9-11 East 4th Street
Jamestown, NY 14701
USA

Distrikt: City of Jamestown.
Måndag-fredag 08.30-17.00.

Las Vegas, NV
E-post: lasvegas@consulateofsweden.org
Tel: +1 (702) 947-9955

7345 S. Pecos Rd, Suite 102
Las Vegas, NV 89120
USA

Distrikt: Nevada.
Besök via tidsbokning.

Milwaukee, WI
Fax: +1 (414) 291 5893
E-post: milwaukee@consulateofsweden.org
Tel: +1 (414) 291 7835

825 North Jefferson Street, suite 300
Milwaukee, WI 53202
USA

Distrikt: Wisconsin.
Tidsbokning enligt överenskommelse krävs.

Minneapolis, MN
Fax: +1 (612) 871 8682
E-post: minneapolis@consulateofsweden.org
Tel: +1 (612) 870 3377

American Swedish Institute
2600 Park Ave.
Minneapolis, MN 55407
USA

Distrikt: Minnesota, Iowa, North Dakota, South Dakota och Nebraska.

New Orleans, LA
Fax: + 1 (504) 586 0088
E-post: neworleans@consulateofsweden.org
Tel: + 1 (504) 450 7709

Norwegian Seamans church
1772 Prytania Street,
New Orleans, LA 70130

Distrikt: Louisiana, Mississippi och Alabama.

New York, NY
Fax: +1 (212) 583 2585
E-post: generalkonsulat.new-york@gov.se
Tel: +1 (212) 583 2560

One Dag Hammarskjold Plaza
885 Second Avenue, 40th floor
New York, NY 10017
USA
Konsulära expeditionens besökstider - endast genom tidsbokning:
måndag kl. 9.00-10.00
tisdag stängt
onsdag kl. 14.00-16.00
torsdag stängt
fredag kl. 9.00-11.00

Telefontider:
måndag kl. 9.00-10.00
tisdag kl. 9.00-10.00
onsdag kl. 14.00-16.00
torsdag stängt kl. 9.00-10.00
fredag kl. 9.00-11.00

Passansökningar - endast genom tidsbokning!
måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00 - 12.00

Distrikt: New York, New Jersey, Connecticut, Maine, Vermont, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island och New Hampshire.

Norfolk, VA
Fax: +1 (757) 625 7794
E-post: norfolk@consulateofsweden.org
Tel: +1 (757) 457 8310

201 East City Hall Avenue
Norfolk, VA 23510
USA

Distrikt: Virginia.
Måndag-fredag 10.00-11.30, 14.00-16.30.

Philadelphia, PA
Email: philadelphia@consulateofsweden.org
Tel: + 1 (267) 507 6174

c/o Accent Ventures LLC
BNY Mellon Center,
1735 Market Street, Suite 3750
Philadelphia, PA 19103-4134

Distrikt: Pennsylvania.

Phoenix, AZ
E-post: phoenix@consulateofsweden.org
Tel: +1 (602) 364-7450

2 North Central Ave, suite 2200
Phoenix, AZ 85004
USA

Distrikt: Arizona.
Tisdagar 10.00 -15.00 eller via tidsbokning.
Telefontider: Tisdagar 10.00 -15.00

Raleigh, NC
E-post: raleigh@consulateofsweden.org
Tel: +1 (919) 531 0062

940 NW Cary Parkway, Suite 102A
Cary, NC 27513
USA

Distrikt: North Carolina och South Carolina.
Torsdagar efter överenskommelse.

Salt Lake City, UT
E-post: saltlakecity@consulateofsweden.org
Tel: +1 (801) 937 9093

World Trade Center at City Creek
60 East South Temple, 3rd Floor
Salt Lake City, UT 84111
USA

Distrikt: Utah, Montana och Idaho.
Tisdagar och torsdagar mellan 11-13, endast efter överenskommelse.

San Diego, CA
Fax: +1 (619) 209-6050
E-post: sandiego@consulateofsweden.org
Tel: +1 (619) 209-6170

8880 Rio San Diego Drive, Suite 800
San Diego, CA 92108
USA

Distrikt: Staden San Diego.
Tisdag-fredag 09.00-12.00, tidsbokning krävs.

San Francisco, CA
Fax: +1 (415) 788 0141
E-post: sf@consulateofsweden.org
Tel: +1 (415) 788 2631

505 Sansome Street, suite 1010
San Francisco, CA 94111
USA

Distrikt: Kalifornien utom San Diego.
Måndag-fredag 09.00-12.00.

Seattle, WA
Fax: +1 (425) 576 5400
E-post: seattle@consulateofsweden.org
Tel: +1 (425) 952 6299

5350 Carillon Point
Kirkland, WA 98033
USA

Distrikt: Washington och Oregon.
Drop-in tisdagar och torsdagar 10.00-12.00. Tidsbokningar övrig tid.

St. Louis, MO
Fax: +1 (314) 727 0941
E-post: stlouis@consulateofsweden.org
Tel: +1 (314) 889 0899

7701 Forsyth Blvd., suite 600
Clayton, MO 63105
USA

Distrikt: Missouri och Kansas.

Måndag-fredag 08.00-17.00.