Allmänna säkerhetsläget

Albanien är generellt sett ett säkert land att besöka, resa och leva i. Normal försiktighet bör iakttas. Jämfört med svensk sjukvård är standarden på den albanska låg, särskilt vad gäller akutsjukvård och vårdcentraler utanför större städer. Stor varsamhet i trafiken bör iakttas då trafiksäkerhet och -disciplin på vägarna är låg. En heltäckande reseförsäkring rekommenderas.

Terrorism

Albanska myndigheter har i samband med terrorattentat i Europa och under större helger förstärkt sin beredskap. Något uttalat hot föreligger ej. Globalt sett finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.
Läs mer om turism och terrorism

Allmänna råd till resenärer är som sagt att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Klimat
Albanien har medelhavsklimat med relativt korta och milda vintrar och heta, torra somrar. Klimatet i Albanien kan variera vitt från zon till zon vad gäller temperatur, nederbörd, sol, luftfuktighet m.m. Under sommarmånaderna kan temperaturen stiga till 40ºC eller mer, varför man bör tänka på att dricka ordentligt och undvika att få solsting. Under sommaren är det också vanligt med skogsbränder, som kan innebära störda kommunikationer, lokal brist på vatten och hälsoproblem.Under vintern kan kraftiga snöoväder ställa till problem i höglänta trakter. Vägar kan snöa igen och vissa områden kan bli isolerade under en tid.

Jordbävningar
Albanien ligger i ett seismiskt relativt aktivt område. Små skalv är vanligt förekommande men även större skalv kan inträffa. Sedan 1997 har skalv uppmätts till mellan 4.7 och 5,1 på Richterskalan.

Se vidare http://www.geo.edu.al - Department of Seismology

Earthquakes near you

Visumregler

Svenska medborgare har rätt att resa in i Albanien utan visum och stanna maximalt 90 dagar för varje sexmånadersperiod. För längre vistelser måste man ansöka om uppehållstillstånd, Residence Permit, hos den albanska polismyndigheten. Det pass man reser på ska vara giltigt ytterligare tre (3) månader efter datum för inresan.

Svenskt nationellt ID-kort kan användas för inresa i Albanien. (Ansökan om nationellt ID-kort görs hos svensk passmyndighet).

För mer information bör man vända sig till Albaniens ambassad i Sverige.
Adress:
Capellavägen 7
181 32 Lidingö

e-mail: embassy.stockholm@mfa.gov.al
http://www.ambasadat.gov.al/sweden/en/contact

Telefon: 08-731 09 20
Fax: 08-767 65 57

Hälso- och sjukvård

Allmänt
Sjukvården är av skiftande kvalitet. Som tidigare har nämnts håller akutsjukvården samt vården på mindre orter låg standard. I Tirana finns ett antal privata sjukvårdsmottagningar som håller högre standard än de statliga klinikerna. Det finns gott om apotek men man bör vara medveten om att pirattillverkad och utgången medicin kan finnas till försäljning. Den som är beroende av vissa mediciner (t.ex. diabetiker, allergiker m.fl.) bör ta med sig sådana hemifrån.

För råd om vaccinationer m m se:

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Europa/Albanien/

Sjukhus/klinker med engelsktalande personal:

American Hospital: http://www.spitaliamerikan.com/

Hygeia Hospital: http://www.hygeia.al/

ABC Clinic: http://abchealth.org/home

Lokala lagar och sedvänjor

Italienska är relatïvt gångbart i Albanien, och engelska behärskas i allt större grad, särskilt i de yngre generationerna. På landsbygden kan det dock vara svårt att göra sig förstådd på annat än albanska.

Straffen för narkotikarelaterade brott är höga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Olika slag av egendomsbrott, rån och inbrott förekommer men Albanien är generellt inte ett osäkert land att bo och resa i. Man bör dock vara medveten om att förekomsten av handeldvapen är stor.

Trafiksäkerhet

Allmänt
Vid resor i Albanien bör man ta hänsyn till att många vägar är i dåligt skick och huvudvägarnas kapacitet är otillräcklig för den växande trafiken. Motorvägar finns i mycket begränsad omfattning. Trafikdisciplinen och därmed trafiksäkerheten är mycket sämre än i Sverige. Vägar och eventuella väghinder är ofta dåligt - eller inte alls - skyltade. Bilkörning utanför tätort efter mörkrets inbrott bör undvikas. Stor försiktighet bör vidare tillämpas när man färdas till fots, cykel eller motorcykel. Vägnätet bortom huvudvägarna, i synnerhet i de mer bergiga områdena, kräver ofta fyrhjulsdriven bil och kan vara oframkomliga vintertid.Svenskt körkort är giltigt i Albanien. Högsta tillåtna alkoholhalt vid bilkörning är 0,5 promille och det är lag på att använda säkerhetsbälte i förar- och främre passagerarsätet. Halvljuset ska vara tänt även dagtid och det är förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör.

Försäkringsskydd

Vid resa till Albanien bör man ha en heltäckande reseförsäkring. En giltig reseförsäkring är enda sättet att gardera sig mot höga kostnader i de fall man skulle råka ut för sjukdom eller olyckshändelse. Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas betala sjukvårdskostnader och eventuell ambulanstransport/evakuering hem. Många hemförsäkringar innehåller ett reseskydd som gäller upp till 45 dagar vid resa utomlands. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Vid inställd resa
För mer information se, Flygpassagerares rättigheter.

Bilförsäkring
Det är viktigt att kontrollera att bilförsäkringen även täcker Albanien, då vissa försäkringsbolag inte har fullt skydd i sin grundförsäkring, t.ex. när det gäller stöld. Det kan då vara nödvändigt att teckna en kompletterande försäkring

För färd i Albanien måste man ha ett internationellt trafikförsäkringsbevis, ett så kallat Grönt kort. Kortet utfärdas av det försäkringsbolag där fordonet är trafikförsäkrat. Glöm inte att få eventuella släpfordon noterade på kortet.

Övriga upplysningar

Elektricitetstandard är 220 V 50Hz med uttag av typen CEE-7/7, eller den kompatibla men ojordade CEE-7/16-typen (samma som i Sverige). Kortare eller längre strömavbrott är vanliga, särskilt på landsbygden.

Valuta och pengar
Den albanska valutan är albanska lek (ALL) Se aktuell kurs: http://www.bankofalbania.org/web/Kursi_i_Kembimit_2014_1.php

Euro och US dollar används också i viss utsträckning. Det är nödvändigt att ha kontanter för betalningar. Det finns numera bankomater i de flesta tätorter och t ex VISA- och Mastercard accepteras i stormarknader, restauranger, på hotell m m.

När det gäller kontant betalning begär en del albaner betalning med en "extra nolla" angivet på priset. T.ex. begär man 100 lek när priset är 10 lek. Detta är en kvarleva från den gamla valutan och betyder inte att man försöker luras.

Exempel på engelskspråkig albansk media:

http://www.top-channel.tv/lajme/
thttp://www.tiranatimes.com/
http://www.albaniannews.com/

Se också http://www.albaniantourist.com/

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Tirana, Albanien.

Besökstider
Måndag-onsdag kl. 9.00-13.00, torsdag-fredag kl. 9.00-12.00
Lunchstängt kl. 13:00-14:00

Besök oss:
Pjeter Budi No. 56
Tirana

Postadress
Ambassaden i Tirana
Pjeter Budi No. 56
Tirana
Albanien

Tel, fax, e-post:
Tel: +355 4 238 06 50
Fax: +355 4 238 06 60
E-post: ambassaden.tirana@gov.se