Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Afghanistan.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 februari 2006. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Avrådan från resor till Afghanistan kvarstår alltjämt. Oroligheter förekommer av och till i stora delar av landet och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Den som vistas i landet bör hela tiden följa nyhetsflödet.

Allmänna säkerhetsläget

Svenska medborgare i Afghanistan erinras om den generella risken i hela landet för kidnappningar och andra terrordåd. Risken för sådana dåd bedöms hög.

Ambassaden kan på grund av säkerhetsläget ha svårigheter att ge konsulär service till de svenska medborgare, som trots avrådan reser till och vistas i Afghanistan. Detta gäller hela Afghanistan.

Terrorism

Risk för att drabbas av terrorhandlingar föreligger i hela Afghanistan och för samtliga personer som vistas i landet. Allmänna råd är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med folksamlingar som offentliga platser eller i och omkring offentliga byggnader.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Afghanistan drabbas från tid till annan av jordbävningar samt tidvis även av torka och översvämningar.

Visumregler

Visum krävs för svenska medborgare och resenär ansöker via Afghanistans ambassad i Stockholm.

Hälso- och sjukvård

Tillgång till sjukvård är mycket begränsad, framförallt utanför Kabul.

Lokala lagar och sedvänjor

Afghanistan är ett muslimskt land. I vissa delar - särskilt på landsbygden - är sedvänjor, uppträdanden och klädsel mycket konservativa.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Risken för våldsbrott bedöms hög. Risken för mer konventionell kriminalitet är inte större än i de flesta länder i regionen. Däremot finns stor risk att direkt eller indirekt drabbas av terrorhandlingar.

Trafiksäkerhet

Att köra bil på egen hand bör helt undvikas. Även att resa med taxi och buss är förenat med allvarliga faror.

Försäkringsskydd

Kontrollera - som alltid - reseskyddet med ditt försäkringsbolag innan avresan då det till följd av UD:s avrådan kan finnas vissa inskränkningar för Afghanistan.

Övriga upplysningar

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

Kontrollera din försäkring - försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i försäkringarna om UD avrått från resmålet.
Följ regelbundet UD och ambassaderna via sociala medier.
Håll dig väl informerad på plats genom att följa nyhetsflödet och läsa lokala tidningar.
Undvik folksamlingar och platser man speciellt varnat för.
Hör regelbundet av dig till anhöriga.
Meddela ambassaden att du finns i landet genom att fylla i det särskilda formulär som du finner under rubriken Service till svenska medborgare/ Anmäl din utlandsvistelse. Notera att denna anmälan kan göras innan avresa från Sverige.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Kabul, Afghanistan.

Expeditionstid:
söndag-torsdag 09.00-12.00 och 13.00-16.00

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du bokar en tid via receptionen före besök till ambassaden.

Besök oss:
MoI-Street, Opposite the MoI
Shar-e Naw
Kabul

Postadress
Embassy of Sweden
MoI-Street, Opposite the MoI
Shar-e Naw
Kabul
Afghanistan

Tel, fax, e-post:
Tel: +93 20 210 4912
E-post: ambassaden.kabul@gov.se