Här finns råd och aktuell information från per varje land.

Att läsa på om landet man ska resa till är en mycket viktig förberedelse för dig som ska på en utlandsresa.

Detaljerad reseinformation för olika länder finns att läsa på respektive länk, land för land.

Utrikeskansliet samlar bland annat information från andra organisationer men arbetar i privat regi.

Viktigt för dig som ska på en utlandsresa.

Flera länder i världen kräver allt mer ett intyg från dig som resenär som visar att du är vaccinerad mot vanliga sjukdomar om du anländer från ett område där sjukdomen förekommer.

Före avresa rekommenderas du att läsa om vilket vaccin du bör ta för att exkludera så många risker som möjligt.

Kontakta din vaccinationsmottagning för mer information om ditt vaccin.